UTSTILLING MOTIVERER TIL STAMMELEDER-RESOLUSJON FOR Å FORDØMME PSYKIATERES NEDDOPING AV UNGE

Pastor Fred Shaw Jr. og kong Thomas Edgar Brown, klippet innvielsesbåndet for utstillingen Psykiatri: En dødsindustri i Cape Town i Sør-Afrika.
I et land med en av de høyeste ratene i verden for medisinering av barn med stimulerende midler, åpner CCHR en utstilling som avslører sannheten og inspirerer en konge til å kreve en lysere fremtid for sitt folk.

Protestmarsjen i Cape Town mot World Psychiatric Associations (WPA) internasjonale kongress, kulminerte i innvielsen av Citizens Commission on Human Rights verdensberømte gratis omreisende utstilling: Psykiatri: En dødsindustri, på Castle of Good Hope. Det «mobile museet» omfatter historiske seksjoner om psykiatriens rolle i apartheid, så vel som samtidsseksjoner om psykotrope medikamenter og barns rettigheter.

Pastor Fred Shaw og kong Thomas Edgar Brown ledet seremonien. I sitt budskap rettet Kong Brown seg mot alle sørafrikanere: «Kom og se for deg selv de knusende fakta som CCHR har.» Båndet falt og mer enn 10 000 besøkende så utstillingen som gav dem sannheten om psykiatri. En lærer sa: «Jeg har i mange år nektet å sette studentene mine på medikamenter som Ritalin og slike ting. Nå vet jeg endelig at mine handlinger var riktige. Jeg tror at Gud sendte dere min vei. Takk.»

Kong Brown var fast besluttet på å beskytte barna og sitt folks åndelige arv, og utstedte en stammeresolusjon som fordømmer psykiatri. Resolusjonen lyder: «Jeg utsteder en offisiell advarsel til Khoisan-folket og alle andre stammer og nasjoner mot farene ved psykiatri og jeg gir alle konger og ledere fra alle sør-afrikanske nasjoner mandat til å fordømme psykiatri og psykiatrisk neddoping av barn.»

«Jeg gir alle konger og ledere fra alle sør-afrikanske nasjoner mandat til å fordømme psykiatri og psykiatrisk neddoping av barn.»

Kongen påpeker rapporter om at Sør-Afrika har en av de høyeste ratene i verden av ordinerte psykostimulerende midler for barn. I tillegg finnes det 27 internasjonale advarsler på disse psykiatriske medikamentene for å forårsake mani, fiendtlighet, vold og til og med mordtanker. «Vi må beskytte våre barn», sier kongen. Og til psykiatriens grunnsetning at «Mennesket er et dyr» konkluderer kongen resolusjonen med: «Vi er et åndelig folk, og psykiatri er et angrep på menneskets sjel og mot Gud.»


FAKTA

SØRAFRIKANSK KAMP

Den sørafrikanske bestrebelsen for velstand er sabotert av psykiatri.

10 000

FENGSLEDE

svarte sørafrikanere neddopet og gitt elektrosjokk uten bedøvelse i psykiatriske leirer.

39 %

ØKNING

i bruk av antidepressiva i Sør-Afrika over de siste fire årene.

50 %

ØKNING

i resepter for Ritalin i løpet av ett år ble rapportert i Nelson Mandela Bay i Eastern Cape-provinsen.

58

PSYKIATRISKE SYKEHUS

i Sør-Afrika koster middelklasse-borgere opp til R2700 (196 dollar) per natt.

0

KURER

innrømmer psykiatere på Den psykiatriske forenings internasjonale kongress i Sør-Afrika.


GI ET BIDRAG

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER