KHOISAN-KONGE OG CCHR KJEMPER MOT PSYKIATRISK NEDDOPING AV SØRAFRIKANSKE BARN

Kong Thomas Edgar Brown, monark av kongeriket Khoisan (til venstre), og pastor Fred Shaw Jr., CCHR-talsmann, protesterer mot psykiatrisk neddoping av sørafrikanske barn.
En konge og hans folk slår seg sammen med CCHR, gjør sine røster gjeldende og protesterer ved World Psychiatric Associations internasjonale kongress for å beskytte sine fremtidige generasjoner.

Kong Thomas Edgar Brown, monark av kongeriket Khoisan i Sør-Afrika, sluttet seg til en marsj for barns rettigheter utenfor Cape Towns internasjonale konferansesenter hvor World Psychiatric Associations (WPA) internasjonale kongress ble holdt. Marsjen, som ble organisert av Citizens Commission on Human Rights (CCHR), protesterte mot økende psykiatrisk stempling og neddoping av Sør-Afrikas barn.

Antallet barn som blir ordinert stimulerende midler, som eksperter sier er sterkere enn kokain, er forbausende høyere enn selv i USA.

Kongen utstedte et dyptfølt budskap: «Vi må stoppe psykiatriens meningsløse lemlestelse av mennesker, inkludert barn. CCHR vil ta ledelsen, og jeg vil styre mitt folk til å bli oppmerksom på dette.» Pastor Fred Shaw Jr., internasjonal talsmann for CCHR, og tidligere president for NAACP Compton, California-avdelingen, bifalt kong Browns omsorg for sitt folks fremtid. Pastor Shaw fløy til Cape Town for å advare sørafrikanere om vestlige psykiatriske trender. Dette inkluderer å stemple barn med «Attention Deficit Hyperactivity Disorder» (ADHD) og ordinere stimulerende midler som Ritalin eller antidepressiva for «depresjon». Barn og ungdom blir fremdeles ordinert medikamentene til tross for en «Stoff-advarsel» fra Sør-Afrikas råd for legemiddelkontroll angående SSRI-antidepressiver som setter ungdommer i høyere risiko for selvmord.

Pastor Shaw hjalp CCHR med å presentere et skriftlig vitneutsagn i 1997 til den sørafrikanske Sannhets- og forsoningskommisjonens høring om psykiatriens rolle i apartheid. Han advarte deretter om risikoene ved at Sør-Afrika tar i bruk psykofarmaka (sinnsendrende medikamenter) i post-apartheid-tiden. «Psykiatere innrømmer at de ikke har noen medisinsk test for å bekrefte ADHD eller noen som helst mental forstyrrelse, ei heller har de noen kur. Men medikamentene de ordinerer har vært forbundet med selvmord, vold, hjertelidelser, høyt blodtrykk, tap av appetitt og psykose», sa han.

Psykiater Anchy Aser Ivanir fra Sveits, som var til stede på WPA-kongressen, ble spurt av pastor Shaw: «Hvor mange mennesker har du helbredet i din praksis?» «Aldri», svarte Ivanir, og reiste hendene stolt i været. «Gudskjelov, aldri»,

sier pastor Shaw. «En slik arroganse og mangel på kur – det er grunnen til at vi kjemper.»Over 60 Khoisan-ungdommer sluttet seg til protesten mot WPA-kongressen i Cape Town i Sør-Afrika.

GÅR TIL HANDLING
Ungdom står opp mot psykiatriske overgrep

CCHR har lenge stått for beskyttelsen av barn mot psykiatriske overgrep. Med 20 millioner barn over hele verden på psykiatriske medikamenter og milliarder i profitt dratt fra dette «markedsegmentet» av psykiatere og farmasøytiske selskaper, er unge et primært siktemål. Og med nylige fremstøt for tradisjonell elektrosjokkbehandling (ECT) for barn, som for eksempel American Psychiatric Association som reduserer risikoklassifiseringen av ECT-maskinen, er barn mer sårbare enn noensinne.

Mens familiemedlemmer alltid har dannet et grunnlag for protest mot psykiatri, har en ny stemme sluttet seg til saken – ungdom står opp for seg selv og sier «Nei!» til de farlige og ineffektive praksisene til psykiatri.

Ved protestmarsjen i Cape Town (denne siden), ble over 60 unge med på marsjen, de fleste av dem fra Khoisan i Sør-Afrika, som ledet sine egne taktfaste rop: «Ikke neddop barna våre, ikke sjokk barna våre. La barna våre være i fred!»


GI ET BIDRAG

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER