SETTER EN STOPPER FOR PSYKIATRISKE OVERGREP PÅ BARN, SOM HAR BLITT EN FAST DEL AV ISRAELS KORRUPTE SYSTEM FOR SOSIALE TJENESTER

Raz Misgav, en fremstående israelsk familierettsadvokat, forteller om sin kamp for barns rettigheter på en Psykiatri: En dødsindustri omreisende utstilling.
Raz Misgav, en far som ble familierettsadvokat slår seg sammen med CCHR Israel for å gi foreldre en sjanse til å kjempe mot psykiatriske «ekspertvitner» og tvungen psykiatrisk neddoping av deres barn.

En mor hadde campet på gaten i Jerusalem for å få tilbake sønnen sin som ble tatt fra henne på grunn av en falsk rapport. Den gjeldende psykiateren møtte aldri barnet, men godkjente likevel at barnet skulle fjernes, rapporterer et undersøkende tidsskrift.

Tidsskriftet fant at slike barn først innlegges på et senter hvor «barn helt ned til treårsalderen blir evaluert» og «deretter blir gitt medikamenter».

En slik sammensvergelse mellom Israels velferds- og sosialdepartement og psykiatere skjer stadig vekk. Det er i dette rettssystemet hvor ting godkjennes med gummistempel at advokat Raz Misgav er blitt en forkjemper for alle israelske familiers rettigheter. I 2005, da Misgav allerede arbeidet med å reformere lover for sosiale tjenester hørte han en presentasjon fra CCHR Israel i parlamentet og innså hvem skurken var – psykiatri. CCHR opplyste ham om psykiatriens forbrytelser gjennom avsløringer og CCHRs dokumentarfilmer og de har vært partnere helt siden da. CCHR sender Misgav foreldrerettssaker med psykiatrisk innflytelse og han vinner dem.

«I mange tilfeller har vi å gjøre med psykiatrien som gir barna medikamenter. Problemet begynner med sosialarbeiderne og ender på et psykiatrisk sykehus», sier han. «Systemet tar foreldre de anser for å være uskikket og hvis barn de mener er i fare og anbringer dem på institusjoner. Hvis barna eller foreldrene ikke er enige i det, stemples de som unormale eller psykisk syke og blir gitt psykofarmaka.»

«Hvis barna eller foreldrene ikke er enige i det, stemples de som unormale eller psykisk syke og blir gitt psykofarmaka.»

Misgav har 100 % suksess med å stoppe prosessen før den kommer for retten og har reddet over 930 barn fra psykiatriske overgrep.

Han brakte disse urettferdighetene for distriktsdomstolen i Jerusalem og oppnådde en kjennelse som krevde at sosialtjenestens aktiviteter skulle opptas for rettens granskning, at sosialarbeideres rapporter ikke lenger er gyldige som «ekspertuttalelser» og gav foreldre retten til behørig rettergang, som gjør det mulig for dem å innkalle sine egne vitner.


FAKTA

CCHRs OMREISENDE UTSTILLINGER

Psykiatri: En dødsindustri-utstillingen, på ett år

5

KONTINENTER

holdt CCHRs omreisende utstillinger i året som gikk

30 923

KILOMETER

reist med 14 mobile utstillinger fra storby til storby

42

UTSTILLINGER

i 42 byer vekker opp befolkninger mht. farene ved psykiatri

300 +

DAGER

med utstillinger åpne med publikum som blir opplyst om psykiatriens krenkelser av menneskerettighetene

110 902

MENNESKER

gikk igjennom utstillingene det siste året alene


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER