JAPANS HELSEMINISTER INNDRAR 89 PSYKIATERES AUTORISASJONER

(Ovenfor) St. Marianna University School of Medicine Hospitals ledere bukker unnskyldende etter at autorisasjonene til 23 av deres psykiatere og tilsynsleger ble inndratt. (Øverst til høyre) CCHR-koordinator Japan avslører statistikker – 20 000 døde på psykiatriske sykehus i løpet av et år. (Ovenfor til høyre) Besøkende ser utstillingen Psykiatri En dødsindustri
I løpet av en toårig undersøkelse og med en protestkampanje som førte til offentlig ramaskrik, tvang CCHR Tokyo det japanske helsedepartementet til å gjøre jobben sin med å holde psykiatriske overgrep i sjakk.

Etter en skrekkinngytende hendelse som demonstrerte de destruktive virkningene av psykiatrisk «behandling», inndro den japanske helseministeren 89 psykiateres autorisasjoner for å ha ervervet sertifikater på bedragersk vis. Ytterligere fire av fem nye søkere ble avvist fordi de var mistenkt for forfalskede søknader.

En autorisasjon som «Utnevnt psykisk helse-psykiater» kreves for å innlegge pasienter uten samtykke på forhånd, benytte tvangsmetoder eller plassere pasienter i isolasjon. Men det finnes intet kontrollsystem, hvilket gjør det mulig for psykiatere å innlegge, neddope, isolere og legge pasienter i reimer mens de innkasserer ekstra gebyrer for «profesjonelle» tjenesteytelser.

Gjennom en 40-års periode opplevde Japan en stadig økning av befolkningsgruppen som var innlagt på psykiatriske sykehus, hvilket kulminerte i det høyeste antall psykiatriske sengeplasser i verden, og 290 000 pasienter på psykiatriske institusjoner. Nesten halvparten av dem var tvangsinnlagt og omkring 1800 dør hver måned.

Etter mange års avsløringer av psykiatriens skremmende statistikker besluttet CCHR Tokyo at det var på tide å få myndighetene til å gjøre jobben sin for å stoppe dette løpske toget.

I 2015 presset CCHR Tokyo helsedepartementet til å foreta sin egen undersøkelse som begynte på St. Marianna University. Departementet fant bevis på at psykiatere forfalsket søknader for å skaffe seg autorisasjoner som Utnevnt psykisk helse-psykiater. 23 universitetspsykiatere fikk inndratt autorisasjoner på grunn av bedrageri.

CCHR Tokyo krevde at departementet skulle gjennomgå alle slike autorisasjoner på ny. Med offentlig granskning på høyt nivå lanserte departementet en undersøkelse av 3374 autorisasjoner fra de siste fem årene. Men de var motvillige og holdt tilbake resultater.

Vendepunktet kom med en av de verste mordsakene i Japans historie. En mann gikk amok og drepte 19 invalide personer og skadet 25 andre. Bare noen måneder tidligere var morderen blitt tvangsinnlagt av psykiatere og løslatt 12 dager senere.

Statsministeren beordret en gjennomgang av tvangsinnleggelser. CCHR lot sannhetens lys skinne på psykiatri idet de viste hvordan deres «behandlinger» faktisk forårsaker vold og mord.

Så kom CCHR’s oppdagelse at den selvsamme psykiateren bak morderens innleggelse hadde fått sin autorisasjon som Utnevnt psykisk helse-psykiater på ulovlig vis. Han var en av de 3374 psykiaterne departementet hadde undersøkt – men enda ikke hadde gitt en kjennelse om. Da CCHR utgav historien, tvang den resulterende mediastormen helsedepartementet til å gjøre noe og 89 psykiatriske autorisasjoner ble summarisk inndratt.En frivillig fra CCHR tar imot besøkende på en Psykiatri: En dødsindustri omreisende utstilling i Taichung i Taiwan.

GÅR TIL HANDLING
Slutt deg til oss på en omreisende utstilling

En måte CCHR informerer og opplyser befolkninger om psykiatriske overgrep på er gjennom dens Psykiatri: En dødsindustri omreisende utstillinger. Disse toppmoderne presentasjonene dokumenterer hvordan psykiatri er en profittdreven industri og hvordan dens foregitte hjelp ofte har døden som følge. Hele denne selvguidede omvisningen, som inkluderer dokumentarfilmer og displayer er den definitive ressursen for historiske og samtidige psykiatriske teorier og praksiser.

Disse «mobile museene» reiser rundt på alle seks kontinenter fra sted til sted for å få sannheten ut til alle. De er ikke bare en god måte å opplyse deg selv bedre på, men det er også en mulighet for deg å melde deg på som frivillig med CCHR for å bringe denne sannheten til andre. Du kan hjelpe med hva som helst, fra reklame til omvisninger, arbeide i resepsjonen, holde seminarer og mer.

For å finne ut hvor den neste utstilling åpner i ditt område og hvordan du kan slutte deg til oss, vennligst kontakt oss.


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER