SLÅR SEG SAMMEN MED NAACP FOR Å STOPPE PSYKIATRISKE OVERGREP I DET SVARTE AMERIKA

For å stoppe psykiatriske overgrep og elektrokonvulsiv terapi holdt Fred Shaw foredrag og talte på seminarer og CCHRs omreisende utstillinger over hele USA.
Pastor Fred Shaw sluttet seg til NAACP for å vedta resolusjoner utformet til å beskytte afroamerikanere mot psykiatriske overgrep og elektrokonvulsiv terapi.

Pastor Fred Shaw, visepresident i National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Inglewood/South Bay-avdeling og lederen for offentlige anliggender for Citizens Commission on Human Rights (CCHR) International, begynte å arbeide for å reformere feltet psykisk helse for over 25 år siden.

Med Den amerikanske psykiatriforeningen (APA) som appellerer til US Food and Drug Administration for å reklassifisere elektrosjokkmaskinen til samme sikkerhetskategori som kontaktlinser, og med den hyppige neddopingen av Amerikas svarte, var pastor Shaw nødt til å gjøre noe.

Og det gjorde han. Han gikk til mediene. Han snakket på mer enn 19 radioprogrammer, så vel som på TV og gjennom tallrike pressemeldinger både på trykk og online. I siste instans nådde han 4,9 millioner med fakta om elektrokonvulsiv terapi (ECT) og psykotrope medikamenter.

Men det var i 2016 at han økte innsatsen, først ved å tilslutte seg CCHRs protestmarsj med mer enn 500 under APAs årsmøte i Atlanta i Georgia. Budskapet til marsjen og den påfølgende CCHRs omreisende utstilling var behovet for å forby elektrosjokk. Sammen med ham var ikke bare NAACP-medlemmer, men også medlemmer av Black Lives Matter, 10 000 Fearless, Concerned Black Clergy og Nation of Islam.

Deretter økte Shaw presset igjen, denne gangen ved å personlig lede en marsj med 600 demonstranter under APAs neste årsmøte i San Diego, sammen med byens NAACP-avdeling og igjen med budskapet: «Forby elektrosjokk – Det er tortur, ikke behandling.» I hælene på den fulgte Psykiatri: En Dødsindustri-utstillinger i Harlem og i Washington, D.C., hvor de ble vist til USAs kongressmedlemmer ved den årlige lovgivende konferansen for Congressional Black Caucus Foundation (en svart amerikansk kongressgruppe).

Shaw holdt også en rekke foredrag for grupper, inkludert Southern California Cease Fire, Sør-California mot tvungen behandling, det psykologiske fakultetet på Southwest College, Los Angeles-politiets geistlige råd og NAACP. I alt har han nådd mer enn 12 000 gjennom foredrag og utstillinger.

Shaws arbeid kulminerte med forslag av to NAACP-resolusjoner, én for å forby elektrosjokk og en annen til å motsette seg masseneddoping av barn med psykiatriske medikamenter. Begge ble enstemmig vedtatt av NAACPs nasjonale kontor og distribuert til alle 2000 NAACP-avdelingene i USA.Ved å avsløre sannheten om psykiatriske overgrep, redder du liv. Fortell oss historien din.

GÅR TIL HANDLING
Tar på deg psykiatri? Fortell oss om det

Er du inspirert av historier om psykiatri som blir brakt under loven? Har du noensinne lurt på om din egen historie kunne bli fortalt?

Citizens Commission on Human Rights er et globalt nettverk av kommissærer, advokater, helsepersonell, bedragerietterforskere, barneomsorgspersonell, pedagoger, lærere, mødre, fedre, søstre og brødre som alle er forbundet med et felles formål om å gjenopprette menneskerettigheter og verdighet innen området psykisk helse. Siden du leser dette er du allerede en del av teamet.

Hvis du har dokumentert, avslørt, saksøkt, rettsforfulgt eller lovfestet tiltak mot psykiatri og har lyst til å dele dine utfordringer og suksesser med andre, vil vi gjerne høre fra deg. Historien din kan ha muligheter for å bli omtalt i et fremtidig nyhetsbrev.

Send din historie og bilder. Det kan inspirere andre til å slutte seg til oss for å gjøre slutt på psykiatriske overgrep rundt om i verden.

Vi venter på å få høre fra deg!


STOPP PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER