CCHR LAR SEG IKKE STOPPE AV NOE FOR Å GJØRE SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

CCHR har skaffet til veie informasjon om massiv neddoping av barn med psykofarmaka i 14 land til FNs komité for barns rettigheter.
CCHR har skaffet til veie informasjon om massiv neddoping av barn med psykofarmaka i 14 land til FNs komité for barns rettigheter.
CCHR har kontaktet FN for å gjøre slutt på tvang i psykiatriske praksiser.

Gjennom årene har CCHR kontaktet verdens høyeste etikk-organ, De forente nasjoner, når nasjonale myndigheter ikke vil foreta tilstrekkelige tiltak. Dette inkluderer i 2010 og 2012, da CCHR New Zealand rapporterte detaljer om krenkelser av menneskerettighetene i Lake Alice-sykehuset i New Zealand til FNs torturkomité. Elektrosjokk og andre psykiatriske teknikker hadde blitt brukt til å straffe barn. FN responderte ved å beordre New Zealands myndigheter til å innføre systemer for å forhindre psykiatriske overgrep i fremtiden.

CCHR varslet FNs komité for barns rettigheter (UNCRC) om den enorme mengden ordineringer av psykotrope medikamenter til barn i 14 land. UNCRC responderte med høringer om det økende antallet barn som ble stemplet med Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) og neddopet med psykostimulerende medikamenter. Den anbefalte etableringen av et system for «overvåkning av overdreven bruk av psykostimulerende medikamenter til barn».

CCHRs årtier med avsløringer av psykiatrisk behandling som tortur viste sin berettigelse ved en rapport fra FNs spesialrapportør mot tortur i 2013 som fordømte tvungen sjokkbehandling og krevde at stater skulle «pålegge et absolutt forbud mot alle medisinske inngrep som er påtvungne og utført uten samtykke mot personer med manglende evner, inkludert psykokirurgi, elektrosjokk og sinnsendrende medikamenter gitt uten samtykke».


VI VIL GJERNE høre FRA DEG

CCHR arbeider sammen med offentlige tjenestemenn, advokater, NGO-er og flere. Her er hva noen av dem har å si:

SENATOR I DELSTATEN CALIFORNIA, USA

«Jeg er stolt over å presentere denne proklamasjonen til ære for deres 50-årsjubileum. Deres engasjement for å hjelpe med å få vedtatt lover som beskytter enkeltpersoner mot misbruk eller tvangspraksiser og gjenopprette grunnleggende umistelige menneskerettigheter til området psykisk helse fortjener anerkjennelse og vi hyller dere.»

INDONESISK AMBASSADØR, AUSTRALIA

«Jeg roser og gratulerer CCHR for å frembringe den informative og nyttige statistiske forskningen og dokumentarfilmen for å øke offentlig bevissthet om viktigheten av å forstå risikoene ved psykiatriske medikamenter. Jeg tror vi deler en felles bekymring for de farlige bivirkningene av psykiatriske medikamenter som er nødt til å bli tatt opp på en passende måte gjennom offentlige bevissthetskampanjer.»

LEDER, ABLECHILD, USA

«AbleChild er beæret over å være på slagmarken i dag sammen med en organisasjon som aldri har gitt opp, som fortsetter å opplyse offentligheten og hjelper med lovgivning for å beskytte foreldres rettigheter. CCHR redder liv! Vi bærer direkte vitnesbyrd om CCHRs suksess!»

PARLAMENTSMEDLEM, SVEITS

«Jeg har kjent Citizens Commission on Human Rights i mange år. Gjennom godt undersøkte fakta som finnes i deres informasjonsmateriale fikk jeg en innsikt i den tvilsomme forretningen til psykiatri. Dette gav meg en innsikt i deres innflytelse på overmedisinering med psykiatriske medikamenter, så som Ritalin, og jeg var i stand til å bruke dette i mitt arbeid som parlamentsmedlem.»

PRESIDENT, NEW YORK CITY BOLIGSTYRE, NAACP, USA

«Dette blir skjenket ’i anerkjennelse av fremragende tjeneste i avsløring av overgrep innen psykisk helse. Citizens Commission on Human Rights (CCHR) er en sann leder i landet’.»


FAKTA

50 år – STATISTIKKENE

I 50 år har CCHR har brakt psykiatri under loven og forsvart menneskerettigheter. Her er statistikkene.

50

ÅR

med å beskytte folks rettigheter innen området psykisk helse.

188

LOVER

vedtatt som beskytter mot psykiatriske overgrep

1,4 milliarder dollar

UTBETALT

i bøter i psykiatriske straffesaker og sivile søksmål

170

PSYKIATERE

og psykologer straffet for overgrep eller dømt for forbrytelser hvert år

3923

PSYKIATRISKE INSTITUSJONER

nedstengt for krenkende og noen ganger dødelige praksiserGJØR SLUTT PÅ OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER