RUSSISK RULETT MED PSYKOTROPE MEDIKAMENTER

Nikolas Cruz var kjent for å regelmessig ta psykiatriske medikamenter før han drepte 17 elever på sin tidligere skole i Parkland i Florida.
Massedrap lager overskrifter, men de psykiatriske medikamentene bak mange av disse er påfallende fraværende i artiklene.

Selv om det kan være mange forklaringer som blir tilbudt for meningsløse voldshandlinger, fortsetter de usvekket. En ny rapport utgitt av CCHR International kaster lys over en fellesnevner i mange massedrap: psykofarmaka.

Med millioner av mennesker som tar disse medikamentene er det klart at ikke alle vil oppleve voldsomme reaksjoner. Men hva legemiddelmyndigheter bekrefter er at en prosentdel av befolkningen vil oppleve det. Som rapporten fra CCHR dokumenterer: Ut av nesten 410 advarsler på psykiatriske medikamenter, advarte 27 mot vold, mani, psykose, fiendtlighet, aggresjon eller morderiske tanker og 49 mot selvpåført skade eller selvmord/selvmordstanker.

En ledende psykofarmakolog påpekte at omkring fem prosent av dem som tar antidepressiver i kliniske forsøk faller fra på grunn av økt mental og/eller fysisk uro. Hvis fem prosent av de 41 millioner amerikanerne som tar antidepressiver skulle oppleve økt mental og/eller fysisk uro, utgjør det 2,05 millioner mennesker i USA alene. Hvor mange kunne bli så urolige at de blir voldelige?

Det er kanskje ikke noen tilfeldighet at voldshandlinger og selvmord fortsetter å øke tempoet i takt med økningen i resepter på psykotrope medikamenter. Det er et tilfelle av å spille russisk rullett med folks liv.

Politiet er ikke pålagt å etterforske eller rapportere om ordinerte medikamenter knyttet til vold, og media stiller sjelden spørsmålet. Fra dem med tilgjengelige medisinske data ble det bekreftet at i en tretti års periode 65 høyprofilerte meningsløse voldshandlinger ble begått av personer som tar eller trapper ned på psykiatriske medikamenter, som resulterte i 357 døde og ytterligere 336 skadde. Dette inkluderte minst 36 skoleskytinger og/eller skolerelaterte voldshandlinger.

Den beryktede Columbine-gjenglederen, Eric Harris, tok antidepressivet Luvox da han og en venn drepte 13 elever. Nikolas Cruz som drepte 17 på Marjory Stoneman Douglas videregående skole, fikk behandling på Henderson Behavioral Health og en senere rapport i 2016 noterte at Cruz regelmessig tok sine medikamenter. Stephen Paddock som skjøt og drepte 58 personer på en Las Vegas musikkfestival den 1. oktober 2017, var på et beroligende-hypnotisk Valium.

Kapitalinteressen fortsetter å fremme bruken av slike medikamenter mens den psykiatrisk-farmasøytiske industrien soper inn 35 milliarder dollar i gjennomsnitt per år, bare i USA. Antipsykotiske medikamenter alene gir den globale farmasøytiske industrien en nettoinntekt på minst 14,6 milliarder dollar årlig. Er det mulig at denne kapitalinteressen hindrer en grundig undersøkelse av denne forbindelsen, til tross for lignende hendelser siden Columbine‑massakren i 1999?

Det er kanskje ikke noen tilfeldighet at voldshandlinger og selvmord fortsetter å øke tempoet i takt med økningen i resepter på psykotrope medikamenter.

I sin artikkel fra 1999, «Guns and Doses» uttalte tidligere kongressmedarbeider og prisbelønt journalist, Kelly Patricia O’Meara: «Selv om listen av barn i skolealderen som har begynt med voldsom fremferd vokser med en foruroligende hastighet – har få innen psykisk helse vært villige til å snakke om muligheten for at de store mengdene av ordinerte medikamenter og vold kan ha en forbindelse.» Slike medikamenter var fellesnevneren for skoleskytterne hun skrev om.

I respons ledet en representant for delstaten Colorado, Penn Pfiffner, en høring om den mulige forbindelsen mellom voldelig oppførsel og psykofarmaka. Han sa: «Det finnes tilstrekkelige sammentreffende omstendigheter og tilstrekkelige profesjonelle vurderinger fra legitime vitenskapsmenn til å bringe dette frem og stille ytterligere spørsmål.»


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER