DIANE STEIN FORTELLER OM SINE CCHR-HANDLINGER

Diane Stein har vært del av CCHR Florida siden 2014 og har reddet hundrevis av liv gjennom sitt arbeid. Hun forteller oss hvordan.
Diane Stein, presidenten for CCHR Florida, gir innsikt i hva enhver kan gjøre som del av en CCHR-avdeling mot overgrep.

Diane Stein hjalp med å etablere CCHR Florida-avdelingen i 2014, som siden har innlevert over 6900 klager og fått igang 85 undersøkelser foretatt av offentlige myndigheter av kriminelle psykiatere og deres fasiliteter. De har også oppnådd frigivelsen av 606 mennesker som ble holdt mot sin vilje i psykiatriske avdelinger.

Hvorfor ble du medlem av CCHR?

Fordi det er den eneste gruppen som går til handling mot kriminell psykiatri. Jeg er en kriger og har alltid vært det. Jeg var ungdommen på skolebussen som ville stå opp mot bøllen. Hvis du innerst inne er en kriger, personen som ikke bare ønsker å sette et plaster på et problem, men som ønsker å rive det ut ved røttene, da er CCHR perfekt.

Hva gjør en person som en del av en CCHR-avdeling?

Det finnes grunnleggende handlinger som CCHR-avdelinger gjør for å reformere psykisk helse, slik som å finne tilfeller av overgrep, levere inn klager og arbeide med lovgivende handlinger. Hvis du er i ferd med å starte din egen aktivitet, kan du først finne en aktiv avdeling nær deg ved å kontakte CCHR. De kan veilede deg mens du legger grunnlaget for din aktivitet.

Alle ønsker å produsere øyeblikkelige resultater. Måten jeg gjorde en forskjell på øyeblikkelig var ved å først kjenne og forstå lovene om psykisk helse for mitt område og så identifisere den største kilden til overgrep. For meg var det om barn og ufrivillige psykiatriske undersøkelser uten foreldrenes viten. Så snart jeg lokaliserte problemet begynte jeg å opplyse familier om loven, deres rettigheter og hva de kunne gjøre med situasjonen. Det var starten, og derfra arbeidet jeg for å få de grunnleggende handlingene gjort. Dette er hva man kan gjøre.

 1. Finn og dokumenter tilfeller av overgrep
 2. Inngi klager om dette til politiet, medisinske eller andre yrkesnemnder osv.
 3. Hjelp mishandlede personer eller deres familier med å gi media- og dokumentar-intervjuer, så vel som å tale på offentlige arrangementer og møte med lovgivere.
 4. Dokumenter systemiske overgrep i psykiatriske institusjoner og inngi klager til passende organer.
 5. Utforsk omfanget av psykiatriens innflytelse og gi denne informasjonen til din nærmeste CCHR-avdeling og bruk det i lokale materialer for å øke bevisstheten om psykiatriske overgrep og kriminalitet.
 6. Overvåk og forhindre psykiatri-inspirert lovgivning.
 7. Overvåk og støtt lover for å beskytte menneskerettighetene og bringe psykiatri til å stå til ansvar for skadelige praksiser.
«Hvis du innerst inne er en kriger, personen som ikke bare ønsker å sette et plaster på et problem, men som ønsker å rive det ut ved røttene, da er CCHR perfekt.»
 1. Informer og opplys publikum ved å distribuere CCHRs dokumentarfilmer og materialer gjennom flere kanaler – ved utdelinger, arrangementer, sosiale medier, pressemeldinger og lignende.
 2. Bruk Psykiatri: En dødsindustri-DVD-en (eller omreisende utstilling når den besøker ditt område) til å finne og dokumentere psykiatriske overgrep og opplyse ledere i lokalsamfunnet, lovgivere og politikere.
 3. Arbeid med foreldre, lærere og andre pedagoger til å frembringe ekskludering av skadelige psykiatriske/psykologiske programmer og handlinger på skoler, høyskoler og universiteter.
 4. Få folk til å signere et Psykiatrisk livstestament til å beskytte dem mot tvungen psykiatrisk intervensjon og behandling. Gå til cchrint.org/psychiatric-living-will for et eksemplar.

Hva er du mest stolt av om arbeidet ditt?

Fra ung alder ønsket jeg å inspirere og gi mot til andre til å kjempe for sine rettigheter. Dette er hva jeg er mest stolt av. Som en gruppe som arbeider sammen for det samme målet vil vi skape en permanent forandring.


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER