ET ORD FRA VÅRE VENNER TIL ÆRE FOR VÅR 50-ÅRSDAG

CCHR mottok brev og rosende omtale fra dens mange partnere og venner over hele kloden i anerkjennelse av dens gulljubileum.
CCHR mottok brev og rosende omtale fra dens mange partnere og venner over hele kloden i anerkjennelse av dens gulljubileum.
Siden dens grunnleggelse i 1969 har CCHR arbeidet med frihetskjempere, modige advokater, engasjerte lovgivere og flere, som i sin tur gav støttende ord ved CCHRs 50-årsjubileum.

Gjennom sine 50 år har CCHR arbeidet med advokater, embetsmenn, lovgivere, undersøkende organer, NGO-er og journalister for å avsløre overgrep innen området psykisk helse og iverksette nødvendige endringer for å forhindre slike overgrep.

På CCHRs 50-årsdag utgav mange av dens venner proklamasjoner, utmerkelser og anerkjennende brev og påskjønnelser.

Dette inkluderte et fra den australske psykiateren Niall McLaren som skrev at CCHRs arbeid var «vesentlig hvis vi skal kontre den endeløse propagandaen av dehumaniserende psykiatri» og «ideen at ulykkelige eller vanskeligstilte unge mennesker må bli fratatt sine menneskerettigheter og neddopet for å tilpasse seg».

Og Oleg Khilkevich, en amerikansk college-sykepleielærer, sa at CCHR «har en lang historie med å kjempe tappert og ubønnhørlig for menneskerettigheter. Den har vært ansvarlig for mange store reformer som nå beskytter pasienter mot ’ond, umenneskelig eller nedverdigende behandling’ som fremlagt under artikkel 5 i Verdenserklæringen om Menneskerettigheter».

Professor Lothar Krappmann fra Tyskland, et tidligere medlem av FNs komité for barns rettigheter, skrev: «Hvis du påpeker at jeg har oppnådd noe for feildiagnostiserte og feilaktig behandlede barn, så må jeg tilføye at dette var mulig på grunn av den gode informasjonen og dokumentene jeg har mottatt fra CCHR.»

«Denne organisasjonen strever for å eksemplifisere læresetningene i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter.»

USAs kongressmann Adam Schiff sa: «Denne organisasjonen strever for å eksemplifisere læresetningene i FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter. Mens vi har gjort fremskritt på så mange måter siden 1948, gjenstår det mye arbeid, og mye vil tilfalle yngre generasjoner for å fremme sakene om menneskelig verdighet, fred og velstand.»

Og slik ser CCHR tilbake på ikke bare hva den har oppnådd i sine første 50 år, men på kunnskapen og erfaringen den nå har oppnådd for å fortsette det viktige arbeidet med å utrydde psykiatriske overgrep i nær fremtid.


FAKTA

50 år – STATISTIKKENE

I 50 år har CCHR har brakt psykiatri under loven og forsvart menneskerettigheter. Her er statistikkene.

50

ÅR

med å beskytte folks rettigheter innen området psykisk helse.

188

LOVER

vedtatt som beskytter mot psykiatriske overgrep

1,4 milliarder dollar

UTBETALT

i bøter i psykiatriske straffesaker og sivile søksmål

170

PSYKIATERE

og psykologer straffet for overgrep eller dømt for forbrytelser hvert år

3923

PSYKIATRISKE INSTITUSJONER

nedstengt for krenkende og noen ganger dødelige praksiserGJØR SLUTT PÅ OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER