10 FAKTA DU BEHØVER Å VITE OM FARENE VED ELEKTROSJOKK

Ideen om elektrosjokk kom fra psykiateren Ugo Cerletti (ovenfor), som så at griser i Italia ble mer føyelige og derfor lettere å slakte etter elektrosjokk.
Ideen om elektrosjokk kom fra psykiateren Ugo Cerletti (ovenfor), som så at griser i Italia ble mer føyelige og derfor lettere å slakte etter elektrosjokk.
Ideen om elektrokonvulsiv terapi (ECT) ble utviklet i 1938 som en «behandling» for å gjøre mennesker mer føyelige, og denne barbariske praksisen er fortsatt i bruk i dag.

Disse er fakta du trenger å vite for å hjelpe til med å forby bruken av elektrosjokkbehandling:

 1. Elektrosjokk ble oppfunnet av den italienske psykiateren Ugo Cerletti i 1938 etter å ha sett griser få elektrosjokk før slakting, som gjorde dem mer føyelige før de ble drept. Dette inspirerte ham til å prøve den samme «behandlingen» på mennesker.
 2. Over 80 år etter at det ble oppfunnet, innrømmer psykiatere at de fremdeles ikke vet hvordan det «virker». En av de foreslåtte teoriene er at ECT «forårsaket en god form for hjerneskade».
 3. Psykiatere hevder at moderne ECT ikke er så barbarisk som elektrosjokket vist i filmen Gjøkeredet. Men spenningen i moderne ECT er høyere enn den var i den perioden (1960-tallet) da pasienters knokler vanligvis ville brekke fra voldsomme krampetrekninger under «behandlingen».
 4. I dag lider pasienter sjelden av brukne knokler fordi de først vil få «muskelavslappende midler», hvilket får ECT til å virke mindre brutalt. Men det muskelavslappende midlet i seg selv kan være svært farlig. Det er dokumentert til å forårsake hjertestans og potensielt livstruende og/eller dødelige allergiske reaksjoner.
 5. Moderne elektrosjokkbehandling leverer en puls av strøm til hjernen som er 7,5 ganger sterkere enn elektriske gjerder som brukes til å avskrekke bjørner. Likevel driver psykiatere lobbyvirksomhet for dens økte bruk på barn.
Over 80 år etter at det ble oppfunnet, innrømmer psykiatere at de fremdeles ikke vet hvordan det «virker».
 1. Den amerikanske psykiatriforeningen (APA) bad tilsynsmyndighetene i Food and Drug Administration (FDA) om å utvide klareringen til bruk av ECT på barn.
 2. Gjennom forespørsler i henhold til Loven om offentlighet i forvaltningen i USA ble det vist at 19 delstater i nåværende tid elektrosjokker barn, med 7 delstater som sjokker barn mellom 0 og 5 år.
 3. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer: «Det finnes ingen indikasjoner for bruken av ECT på mindreårige, og derfor burde dette bli forbudt gjennom lovgivning.»
 4. Elektrosjokk blir også brukt på gravide kvinner, med en studie som viser at barnedødeligheten var på 7,1 prosent.
 5. FDA har aldri krevd noen kliniske prøver for å bevise trygghet eller effektivitet av behandling.

 6. FAKTA

  TILBAKEBLIKK PÅ ÅRET

  Det siste året brakte ekspansjon og større rekkevidde for CCHRs budskap. Her er statistikkene:

  502 022

  HEFTER

  distribuert som avslører sannheten bak overgrep innen området psykisk helse

  118

  LAND

  hvorfra det kom bestillinger for CCHR-materialer

  157

  MILLIONER

  ble nådd gjennom medier som avslører den sanne kilden til overgrep innen psykisk helse

  20 920

  MENNESKER

  gikk gjennom CCHRs Psykiatri: En dødsindustri-museum i Hollywood i California dette året

  1853

  EVENTER

  mot psykiatriske overgrep ble holdt for å gi en stemme til de stemmeløse  GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

  Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER