CCHR KREVER EN DRASTISK ENDRING FRA BRITISKE PSYKIATERE

CCHR marsjerer for å kreve at psykiatere slutter å skade barn i Storbritannia med farlige medikamenter.
CCHR Storbritannia hevder at Royal College of Psychiatrists internasjonale kongress prakker tullevitenskap på allmennheten, som setter Storbritannias barn i alvorlig fare.

Citizens Commission on Human Rights (CCHR) var til stede ved åpningen av årets Royal College of Psychiatrists internasjonale kongress. De kom for å utfordre psykiatere om deres etikk, nemlig å ordinere farlige psykiatriske medikamenter til britiske skolebarn, når en ledende nevrovitenskapsmann vedgår at det ikke finnes noen vitenskap for å vise at såkalt «attention deficit hyperactivity disorder» (ADHD) engang eksisterer.

Noen psykiatere på konferansen betrodde at de var enige. På betingelse av at han ikke ville bli sitert, innrømmet en av dem at profitt er psykiatriens viktigste motivasjon for denne destruktive praksisen. En annen betrodde at han vet at ADHD ikke er en virkelig sykdom. En lærer som arbeidet i mange år med barn som har spesielle behov sa at tilstandene og håndteringen av barn med «innlæringsforstyrrelser» er redselsfulle, og at systemet er korrupt.

I henhold til The Guardian: «Nesten en million resepter for Ritalin og lignende medikamenter for ADHD ble ekspedert [i England] – mer enn dobbelt så mye som for 10 år siden.»

«Psykiatere har kommet frem til etter flere tiår med å medisinere sine pasienter uten noen resulterende kur, at disse medikamentene ikke virker.»

For å gi den sanne historien om medisinering av barn og mange andre ødeleggende praksiser, slik som nylige forsøk på å popularisere elektrosjokk igjen, åpnet CCHR Psykiatri: En dødsindustri-utstillingen for å opplyse deltakerne i kongressen og lokale innbyggere. Awil Tun Hussein, Order of the British Empire og tidligere ansatt i Englands påtalemyndigheter, innviet utstillingen og sa: «Over 20 millioner barn over hele verden er på psykiatriske medikamenter. Psykiatere har kommet frem til etter flere tiår med å medisinere sine pasienter uten noen resulterende kur, at disse medikamentene ikke virker. De promoterer nå andre barbariske ’behandlinger’, så som elektrosjokk.»

Utstillingen opplyser og informerer, men tilbyr også praktisk veiledning til lovgivere, leger, menneskerettighetsforkjempere og private borgere for å gå til handling i deres områder for å tvinge psykiatrien til å ta ansvar for sine forbrytelser og overgrep.


FAKTA

PROBLEMET MED PSYKOTROPE MEDIKAMENTER

Hvis du går til en psykiater er det sannsynlig at du vil gå derfra med en resept.
Her er statistikkene:

1 av 4

AMERIKANERE

rapporteres å ta psykotrope medikamenter. Antidepressiva er det mest vanlige

80 223 280

PÅ PSYKOTROPE MEDIKAMENTER

i USA i 2017. 3,2 millioner av dem var under 12 år

50 %

FLERE DØDE

av overdoser med psykiatriske medikamenter i USA enn av overdoser med heroin

57

MILLIONER

resepter ble ekspedert i 2014 i Storbritannia, nok for hver mann, kvinne og hvert barn

$ 88

MILLIARDER

blir brukt internasjonalt på psykiatriske medikamenter på ett årSTOPP PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER