Rapporter virkning av medikamenter:

Amerikas
MedWatch er det amerikanske systemet for å rapportere til FDA (Food and Drug Administrasjon), som oppfordrer forbrukere og leger til å rapportere alvorlige bivirkninger av et legemiddel eller medisinsk utstyr. Det er frivillig og spiller en avgjørende rolle i FDAs postmarkedsføring-overvåkning av et godkjent legemiddel/produkt. Rapporter om bivirkninger fra medikamentene blir evaluert sammen med rapportene som mottas fra produsentene, og kan resultere i sikkerhetsadvarsler, endring av merking til alvorligere bivirkningsadvarsler, eller til og med tilbaketrekning av legemiddelet fra markedet. Derfor det er viktig at alle forbrukere rapporterer bivirkninger fra psykiatriske medikamenter.

For å logge på FDAs MedWatch rapporteringssystem klikk her.

Andre land har ofte lignende rapporteringssystemer som du burde sette deg helt inn i, for å rapportere en bivirkning av en hvilken som helst medisin. Noen eksempler er:

Australia
Australias Therapeutic Goods Administrasjon (TGA) har en «Adverse Medicines Event Line». For å gå til deres rapporteringssystem klikk her.

Canada
Health Canadas Adverse Reaction Reports kan innsendes online. For å skrive en rapport klikk her. (Finnes også på fransk).

New Zealand
New Zealands Medsafe Center for Adverse Reactions Monitoring (CARM). For å gå til CARM's offisielle hjemmeside klikk her

United Kingdom
Englands Medicine and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) har et system kalt «Yellow Card». For rapportering online klikk her.

MERK: Hvis du ikke enkelt kan rapportere en bivirkning gjennom legemiddelverket i landet ditt, skriv da et brev til kontoret og representanten i landet ditt om behovet for å gjøre dette systemet brukervennlig – dvs. gjøre det veldig lett å sende inn en rapport.

NEDLASTINGER