Hva er CCHR

Citizens Commission on Human Rights er en allmennyttig vakthundorganisasjon for området mental helse, som har vært med til å få vedtatt mer enn 150 lover om beskyttelse av enkeltpersoner mot misbruks- eller tvangspraksis. CCHR har lenge kjempet for å gjenopprette de grunnleggende, umistelige menneskerettighetene innenfor området mental helse. Inkludert, men ikke begrenset til, fullt informert samtykke vedrørende den medisinske gyldigheten av psykiatriske diagnoser, farene ved psykiatriske behandlinger, retten til alle tilgjengelige medisinske alternativer, samt retten til å avvise enhver behandling som anses for å være skadelig.

CCHR ble stiftet i 1969 av Scientologikirken og professor emeritus i psykiatri, dr. Thomas Szasz på et tidspunkt hvor pasientene ble oppbevart som lagervarer i institusjonene og fratatt alle konstitusjonelle rettigheter, borgerrettigheter og menneskerettigheter.

CCHR fungerer kun som overvåker av området mental helse i samarbeid med mange medisinske fagfolk, herunder leger, forskere, sykepleiere og de få psykiaterne som har tatt stilling imot den biologiske/psykofarma-«sykdoms»-modellen som til stadighet fremføres av psykiatri- og legemiddelindustrien som en måte å selge stoff på. Det er en upolitisk, ikke-religiøs allmennyttig organisasjon som kun har til formål å avskaffe overgrep innen området mental helse og iverksette tiltak som beskytter pasienter og brukere. CCHRs rådgivende råd, de såkalte kommissærene, omfatter leger, forskere, psykologer, advokater, lovgivere, pedagoger, celebriteter, forretningsfolk samt representanter for borgerretts- og menneskerettighetsgrupper.

Folk spør jevnlig om CCHR er av den oppfatning at ingen noensinne bør ta psykiatriske medikamenter, men denne nettsiden har ikke til formål å komme med synspunkter og meninger. Den har til formål å gi opplysninger som en psykiatrisk/farmasøytisk milliardindustri ikke ønsker at folk skal se eller kjenne til. Det virkelige spørsmålet er derfor: Har folk rett til å få all informasjonen om (A) kjente farer i forbindelse med stoff og/eller behandlingstilbud fra nøytrale, uavhengige, medisinske rapporter, (B) den medisinske gyldigheten av diagnosen som medikamentene blir foreskrevet for, (C) alle medisinfrie valgmuligheter (hovedsakelig informert samtykke) og (D) rett til å avvise enhver behandling de finner skadelig.

CCHR har arbeidet i mer enn førti år for full informert samtykke innenfor området mental helse, samt rett til all informasjon vedrørende psykiatriske diagnoser og behandling, ikke bare de opplysningene som stammer fra kilder med en økonomisk interesse i å holde befolkningen i uvitenhet.

Det er i denne ånd at vi presenterer disse videoene, bloggene, nyhetene, medisinske ekspertene og informasjonen utformet til å forsyne deg med fakta.

Som en allmennyttig organisasjon er det gjennom gavebidrag fra privatpersoner at vi er i stand til å fortsette våre opplysningskampanjer. 

NEDLASTINGER