ET JUBILEUM TIL Å MINNES: CCHR FEIRER 50 ÅR MED PRESTASJONER

CCHRs 50-årsjubileumsgalla
Produsent og regissør Kevin Miller Mottar CCHRs Human Rights-prise
Advokat fra Texas Andy Vickery mottar CCHRs Human Rights-pris
CCHRs 50-årsjubileumsgalla (øverst); produsent og regissør Kevin Miller (øverst til høyre) og advokat Andy Vickery fra Texas (nederst til høyre) mottar CCHRs Human Rights Award.
CCHR feiret sitt 50-årsjubileum i stor stil, ser tilbake på en historie om beskyttelse av menneskerettigheter og anerkjenner sine kampfeller med deres Human Rights Award.

Menneskerettighetsforkjempere, lovgivere, leger, advokater og samfunns- og kommunale ledere var samlet på Langham Huntington hotell i Pasadena, California, den 13. april 2019, for Citizens Commission on Human Rights’ 50-årsjubileum og Human Rights Award-feiring.

Dusinvis av offisielle proklamasjoner og gratulasjonsbrev som anerkjenner denne milepælen bekrefter CCHRs mange prestasjoner i området menneskerettigheter.

I sin tale benyttet Detroits borgerrettsadvokat Allison Folmar anledningen til å oppfordre til «en hær av advokater» for å støtte CCHRs arbeid. Folmar, det nyeste medlem av CCHRs rådgivende komite, hedret «CCHRs 50-årige kamp for rettferdighet og friheter innen psykisk helse-systemet».

CCHR presenterer Human Rights Awards til personer som utviser eksemplarisk mot i kampen for å gjenopprette grunnleggende menneskerettigheter innen feltet psykisk helse. Dette årets mottakere inkluderte advokat Andy Vickery fra Texas, som i mer enn 30 år har tatt på seg legemiddelselskaper angående de voldelige og selvmordfremkallende virkningene av psykotrope medikamenter. Han skapte en presedens i en rettsavgjørelse for familien til en mann som drepte tre slektninger og seg selv etter å ha tatt et antidepressivt middel, hvor juryen fastslo en årsakssammenheng mellom medikamentet og vold. Da han mottok prisen sa Vickery at CCHR snakker «sannhet til makten, og med dette mener jeg at de snakker en upopulær, men grunnleggende sannhet til folk i maktposisjoner som kanskje ikke ønsker å høre den». Han roste CCHR for deres «engasjement og iherdighet» og applauderte CCHRs bestrebelser. Den andre prismottakeren var forfatter, produsent og regissør Kevin Miller, som har kastet lys på dyptgripende og opprivende skader fra psykotrope medikamenter gjennom hans uforlignelige dokumentarfilmer, Generation Rx og Letters from Generation Rx.

CCHR ble co-stiftet i 1969 av Scientology Kirken og professor i psykiatri, dr. Thomas Szasz, som uttalte: «Oppgaven vi satte oss fore, å bekjempe psykiatrisk tvang, er viktig. Det er en edel oppgave, hvis bestrebelse vi må, uansett hindringer, holde ut. Vår samvittighet krever at vi gjør intet mindre.»

I de siste 50 år har CCHR, i samarbeid med sine mange kampfeller over hele kloden, kjempet mot psykiatrisk tvang. Den ser fremover mot de neste 50 til å fortsette å bringe rettferdighet til feltet psykisk helse. Se En kikk på fem tiår med gevinster for mer om CCHRs historie av fremgang i denne bestrebelsen.Hvis du vet om noen som har opplevd psykiatriske overgrep, rapporter det til CCHR i dag.

GÅR TIL HANDLING
Beskytt mot psykiatriske overgrep

CCHRs oppgave er å utrydde overgrepene som blir begått under dekke av psykisk helse og få vedtatt lover som beskytter alle pasienter og forbrukere.

CCHR mottar rapporter fra personer som har vært utsatt for overgrep etter at de har søkt hjelp hos psykiatere og/eller psykologer og blitt feildiagnostisert og tvunget til å motta uønsket og skadelig psykiatrisk behandling. Dette kan omfatte psykiatriske medikamenter som er dokumentert til å ha alvorlige bivirkninger, tvangsinnleggelse eller elektrosjokk.

CCHR er ofte i stand til å hjelpe folk med å inngi klager eller arbeide sammen med deres advokater for å undersøke casen deres videre.

Enhver person hvis mor, hustru, søster eller far, bror, sønn, barn eller venn har blitt drept eller skadet av psykiatrisk «behandling» bør skrive til oss med fullstendige detaljer og gi eventuelle dokumentbaserte bevis på cchr.no/mishandling. All informasjon mottatt oppbevares med streng fortrolighet.

Hjelp oss med å få slutt på overgrep. Rapporter i dag.


GJØR SLUTT PÅ OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER