DOKUMENTARFILMEN FIENDEN I DET SKJULTE
AVSLØRER DEN HEMMELIGE OPERASJONEN
BAK SELVMORD I MILITÆRET

I begynnelsen av 2013 ble en overraskende statistikk offentliggjort på den offisielle hjemmesiden til det amerikanske forsvarsdepartementet. Antallet selvmord i militæret hadde i 2012 langt høyere enn det samlede antallet drepte i kamp – et gjennomsnitt på nesten én om dagen. En måned senere kom en enda mer urovekkende statistikk fra U.S. Department of Veterans Affairs antallet selvmord blant veteraner var nå oppe i 22 om dagen – omtrent 8000 i året.

Situasjonen ble så alvorlig at forsvarsministeren i USA kalte selvmordene i militæret for en «epidemi».

Noen hevder at dette utbruddet av selvskading skyldes krigsstress. Men rent faktisk viser det seg at 85 % av dem som begikk selvmord i militæret aldri hadde vært i kamp og at 52 % ikke engang var utplassert.

Så hva har fått antallet selvmord i militæret til å skyte i været?

Ifølge dokumentarfilmen Fienden i det skjulte: Psykiatriens fordekte agenda peker alle beviser i én retning nemlig det store og økende forbruket av psykiatriske medikamenter siden 2003. Velkjente bivirkninger av disse medikamentene som økt aggresjon og selvmordstanker avspeiler seg i tilsvarende økning i voldsbruk i militære hjem, barnemishandling og sexforbrytelser samt selvskading.

Følger man sporet videre finner man at psykiaterne konstant utvider definisjonen av hva det vil si å være «psykisk syk», spesielt når det gjelder posttraumatisk stresslidelse (PTSD) blant soldater og veteraner. Og innenfor psykiatrien resulterer diagnoser for psykologiske lidelser som PTSD, personlighetsforstyrrelse og sosial angst nesten uunngåelig i ordinering av minst ett psykiatrisk medikament.

Psykiaterne vet at deres medikamenter rent faktisk ikke helbreder noe som helst, men bare maskerer symptomene. De er ganske klar over de mange farlige bivirkningene, også mulig avhengighet. De påstår imidlertid at fordelene ved medisinen er større enn risikoen for bivirkninger. Og mens soldatens virkelige problemer fortsetter å bli neglisjert, blir helsen hans stadig dårligere.

Og til tross for denne nedslående selvmordsstatistikken i militæret øses det mer og mer penger på psykiatrien: Pentagon bruker nå 2 milliarder dollar i året bare på mental helse. Budsjettet for mental helse til The Veterans Administration har skutt opp fra 3 milliarder dollar i 2007 til nesten 7 milliarder i 2014 – alt sammen mens tilstandene bare blir verre og verre.

Fienden i det skjulte avslører hele situasjonen og oppfordrer soldater og veteraner å bli informert om de virkelige farene ved psykiatri og psykiatriske medikamenter. Svaret ligger i deres rett til fullstendig og ærlig informert samtykke samt deres rett til å nekte behandling. Våre menn og kvinner i forsvaret skal vite at det finnes sikre og effektive ikke-psykiatriske løsninger på redslene forbundet med stress i kamp, og at disse løsningene ikke utsetter dem for farlige og giftige behandlinger som bare forårsaker en stadig dårligere helsetilstand.

NEDLASTINGER