FIENDEN I DET SKJULTE: Psykiatriens fordekte agenda

I begynnelsen av 2013 ble en overraskende statistikk offentliggjort på den offisielle hjemmesiden for det amerikanske forsvarsdepartementet. Antallet selvmord i militæret hadde i 2012 langt overskredet det samlede antallet drepte i kamp – et gjennomsnitt på nesten én om dagen. En måned senere kom en enda mer tankevekkende statistikk fra det amerikanske regjeringsdepartementet for veteraners anliggender: antallet selvmord blant veteraner var nå oppe i 22 om dagen – omtrent 8000 om året.

lær mer >>

HVA ER CITIZENS COMMISSION ON HUMAN RIGHTS?

Citizens Commission on Human Rights er en allmennyttig vakthundorganisasjon for området mental helse, som har vært med til å få vedtatt mer enn 150 lover om beskyttelse av enkeltpersoner mot misbruks- eller tvangspraksis. CCHR har lenge kjempet for å gjenopprette de grunnleggende umistelige menneskerettighetene på området mental helse inkludert, men ikke begrenset til, fullt ut informert samtykke om medisinsk validitet av psykiatrisk diagnose, risikoer ved psykiatriske behandlinger, retten til alle tilgjengelige medisinske alternativer og retten til å avvise enhver behandling som anses for skadelig.
lær mer >>

RESULTATER

Citizens Commission on Human Rights – over 4 tiår med å stille psykiatri for retten

Citizens Commission on Human Rights har vært på frontlinjene for reform av området for mental helse siden 1969. CCHR er anerkjent av FNs Menneskerettighetskommisjon spesielle utsendingen som værende ansvarlig for «mange store reformer», som beskytter folk mot psykiatrisk misbruk; CCHR har også dokumentert tusenvis av enkeltstående tilfeller som viser at psykiatriske stoffer og andre ofte brutale psykiatriske praksiser, skaper sinnssykdom og forårsaker vold.
hele historien >>

GÅ TIL HANDLING

Bliv involvert i kampen for menneskerettigheter!

Citizens Commission on Human Rights avslører ikke bare krenkelser av menneskerettighetene på området mental helse, men arbeider aktivt sammen med enkeltpersoner og grupper verden over for å få igjennom hardt tiltrengte reformer. Det er mange måter du kan hjelpe på.
flere detaljer >>NEDLASTINGER