Rådgivende råd

Prof. Thomas Szasz
medstifter av CCHR
Citizens Commission on Human Rights’ rådgivende råd, kalt kommissærer, inkluderer leger, advokater, pedagoger, celebriteter, forretningsfolk og representanter for borgerretts- og menneskerettighetsgrupper.

Pliktene deres omfatter å gi råd til CCHR i kraft av sin profesjon, i saker som vedrører CCHR sine aktiviteter. De omfatter også, men er ikke begrenset til:

 • Mediaintervju, å være talsmann i spørsmål der kommissæren er godt kjent med psykiatri og dens misbruk;
 • Å representere, besøke eller skrive til medlemmer av Kongressen, parlamenter, nasjonale og statlige lovgivere om emner som CCHR beskjeftiger seg med;
 • Gi råd om eventuelle lovmessige forhold som CCHR bør involveres i;
 • Fungere som paneldeltaker i offentlige høringer som CCHR kan holde om et bestemt aspekt av psykiatrisk misbruk;
 • Å la sitt navn brukes i CCHRs publikasjoner, kampanjer eller å la seg sitere for disse, eller i pressemeddelelser;
 • Sende forskning eller artikkel av mulig interesse for CCHR som kan distribueres til embetsmenn, grupper eller CCHR-avdelinger;
 • Som lege eller forsker, evaluere forskning eller studier, så som kliniske forsøk med psykiatriske stoff, som så kan distribueres vidt eller publiseres;
 • Siden mange leger, inkludert almenpraktiserende og barneleger i dag foreskriver sterke og farlige psykiatriske medikamenter, å hjelpe CCHR med å informere dem om at det trengs reell legemlig analyse og behandling; for eksempel å teste for tungmetalleksponering, næringsmiddelallergi, så vel som metoder uten legemlig inngripen, som diett, ernæring og mosjon, og minne dem om at å ivareta borgerrettigheter, menneskelig verdighet, informert samtykke og personlig valg er avgjørende i all legepraksis;
 • Som advokat, gi råd til andre advokater om, eller anlegge sivile klagesaker om psykiatere som har misbrukt pasienter, og hvordan slike rettssaker kan anlegges mot psykiatriske foreninger eller skoler som utdannet den krenkende psykiateren;
 • Å opplyse leger om den manglende vitenskapen bak psykiatriske diagnoser og skader forårsaket av psykiatrisk behandling;
 • Å bistå med, eller gi råd ved innsamling av bidrag, og
 • Foreslå og invitere andre yrkesutøvere til å bli CCHR-kommissærer
NEDLASTINGER