ALTERNATIVER

I generell medisin, inkluderer standarden for informert samtykke å formidle diagnosenes natur, formålet med en foreslått behandling eller prosedyre, riskene og fordelene med den foreslåtte behandlingen, og å informere pasienten om alternative behandlinger slik at han kan foreta et informert, opplyst valg. Psykiatere opplyser rutinemessig ikke pasienter om medikamentfrie behandlinger, og de gjennomfører heller ikke grundige medisinske undersøkelser for å sikre at en persons problem ikke skyldes en ubehandlet sykdom som manifesterer seg som et «psykiatrisk» symptom. De opplyser ikke pasientene nøyaktig om diagnosens natur, som ville kreve å informere pasienten om at psykiatriske diagnoser er helt subjektive (basert på atferd alene) og har ingen vitenskapelig/medisinsk gyldighet (ingen røntgen, hjerneskanning, kjemisk ubalanse-tester for å bevise at noen har en psykisk lidelse).

Alle pasienter skal ha det som kalles en «differensiell diagnose». Legen skaffer seg en grundig historie og gjennomfører en full fysisk undersøkelse, utelukker alle de mulige problemene som kan gi et sett symptomer og forklarer eventuelle bivirkninger av de anbefalte behandlingene.

Det eksisterer tallrike alternativer til psykiatriske diagnoser og behandlinger, inkludert standard legebehandling, som ikke krever en stigmatiserende og subjektiv psykiatrisk merkelapp eller sinns- og personlighetsendrende stoff. Regjeringene bør støtte og finansiere medikamentfrie behandlingsmetoder som alternativer til farlige stoff, som har vist seg å ikke være mer effektive enn placebo og farligere enn de fleste gatestoffene. Selv om CCHR International ikke tolererer eller anbefaler noen bestemt praktiserende lege, medisinsk organisasjon, praksis eller gruppe, har vi funnet at nedenstående ressurser kan være nyttige for personer som søker mer informasjon om følgende emner:

INFORMASJON OM STOFFRIE-TILNÆRMINGER TIL MENTAL HELSE OG/ELLER Å SLUTTE Å TA PSYKIATRISKE STOFF PÅ EN SIKKER MÅTE
 

Safe Harbour inkluderer linker til å finne leger (ved postnummer) som kan bistå med å hjelpe personer å slutte med psykiatriske stoff på en trygg måte, og personell som kan behandle personer uten bruk av psykiatriske stoff
http://www.alternativementalhealth.com

 

Soteria House – Alternative og stoffrie løsninger for mennesker som har fått diagnosen schizofreni
http://www.moshersoteria.com

ALTERNATIVER TIL PSYKOTROPE STOFF FOR BARN

The Block Center – Finn og behandle underliggende helseproblemer hos barn, og informasjon om hvordan barn trygt kan slutte å ta psykiatriske stoff
http://www.blockcenter.com

DrugFreeChildren.org – Informasjonsnettside om problemstillinger rundt bruken av «kjemiske tvang»
http://www.drugfreechildren.org

The Doris J. Rapp Education Corporation – Vital informasjon om miljøfaktorer som påvirker helse hos barn og voksne
http://www.drrapp.com

AbleChild – Foreldre for en kategori- og stoffri utdannelse
http://www.ablechild.org

GRUPPER FOR PSYKIATRISKE PASIENTERS RETTIGHETER

Mind Freedom International – er en veldedig organisasjon som kjemper for menneskerettigheter og gir alternative løsninger til folk som er blitt stemplet med psykiatriske handikap
http://www.mindfreedom.org/about-us

SUPPLERENDE/ALTERNATIV HELSE

Whitaker Wellness Institute – Helsepleie for et lengre, mer aktivt liv, med fokus på eldreomsorg
http://www.whitakerwellness.com

Institute for Progressive Medicine – Konvensjonelle og komplementære terapier
http://www.iprogressivemed.com

The American College for the Advancement of Medicine – Et veldedig medisinsk selskap som har til formål å forbedre supplerende og alternativ medisin
http://acam.org

MILJØPROBLEMER OG MENTAL HELSE

American Academy of Environmental Medicine – Fremmer optimal sunnhet gjennom forebygging, sikre og effektive behandlinger
http://www.aaemonline.org

Agency for Toxic Substances & Disease Registry – Blyforgifting: Hva er de fysiologiske virkningene av blyforgifting?
http://www.atsdr.cdc.gov

INFORMASJON OM STOFF

MedlinePlus – Informasjon om stoff, kosttilskudd og naturlegemidler
http://www.nlm.nih.gov / medlineplus/druginformation.html

Psych Drug Dangers – CCHR International sin søkemaskin om bivirkningene fra psykiatriske medikamenter, inkluderer rapporterte bivirkninger av psykiatriske medikamenter til USAs legemiddel- og næringsmiddeltilsyn
http://www.cchrint.org/psychdrugdangers

RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER FRA MEDIKAMENTER

Medwatch – FDAs sikkerhetsopplysninger og rapporteringsprogram om uønskede reaksjoner
http://www.fda.gov/medwatch

HELSEMULIGHETER OG -INFORMASJON

Naturalnews.com – Uavhengige nyheter om naturlig helse, ernæring og mer
http://www.naturalnews.com

Natural Solutions – Naturlige behandlinger og sunne løsninger
http://www.naturalsolutionsmag.com

Natural Health Education
http://www.thepeopleschemist.com

JURIDISKE RESSURSER

Baum Hedlund Aristei & Goldman – Advokater med spesialitet i urettmessige dødsfall og personskader
http://www.baumhedlundlaw.com

Vickery Waldner & Mallia LLP – Advokater med spesialitet i urettmessige dødsfall og legefeil
http://www.justiceseekers.com

Weitz & Luxenberg PC – Advokater med spesialitet i personskade og medisinsk feilbehandling
http://www.weitzlux.com

INFORMASJON OM AMERIKANSK FØDERAL LOVGIVNING

THOMAS – Lovinformasjon fra Library of Congress
http://thomas.loc.gov

NEDLASTINGER