To forkjempere for barne- og foreldrerettigheter arbeider utrettelig for å endre en chilensk lov og beskytte barn fra tvungen psykiatrisk behandling som et forkrav for å gå på skolen.

les mer >>
Ideen om elektrokonvulsiv terapi (ECT) ble utviklet i 1938 som en «behandling» for å gjøre mennesker mer føyelige, og denne barbariske praksisen er fortsatt i bruk i dag.

les mer >>
CCHR snakker ut høylytt for landsomfattende forbud av elektrosjokkbehandling ved Den amerikanske psykiatriforeningens konferanse.

les mer >>
Utstilling i delstatens hovedstad kaster sannhetens lys på skadelige psykiatriske praksiser.

les mer >>
CCHR feiret sitt 50-årsjubileum i stor stil, ser tilbake på en historie om beskyttelse av menneskerettigheter og anerkjenner sine kampfeller med deres Human Rights Award.

les mer >>
Siden dens grunnleggelse i 1969 har CCHR arbeidet med frihetskjempere, modige advokater, engasjerte lovgivere og flere, som i sin tur gav støttende ord ved CCHRs 50-årsjubileum.

les mer >>
For å gi en fornemmelse av arbeidet CCHR gjør skal vi se på noen av CCHRs mange prestasjoner i dens første 50 år.

les mer >>
CCHR har kontaktet FN for å gjøre slutt på tvang i psykiatriske praksiser.

les mer >>
Det som begynte som et eneste tilfelle der barnevernet ulovlig tok et barn fra en mor, ble til et lidenskapelig korstog for foreldres rettigheter for en forsvarsadvokat.

les mer >>
CCHR Florida slo seg sammen med lokale advokater for å holde den første forsvarsadvokat-konferansen og -toppmøtet om Baker-loven for å takle tvangsinnleggelser i delstaten.

les mer >>
CCHR bringer Psykiatri: En dødsindustri-utstilling for å informere meksikanske borgere.

les mer >>
Pastor Fred Shaw sluttet seg til NAACP for å vedta resolusjoner utformet til å beskytte afroamerikanere mot psykiatriske overgrep og elektrokonvulsiv terapi.

les mer >>
CCHR Storbritannia hevder at Royal College of Psychiatrists internasjonale kongress prakker tullevitenskap på allmennheten, som setter Storbritannias barn i alvorlig fare.

les mer >>
NEDLASTINGER