PSYCHIATRIC DIAGNOSIS ABUSE REPORT FORM
Protect Yourself Against Misdiagnosis and Abuse

This Psychiatric Diagnosis Abuse Report Form is for your protection. You can fill out this form and provide it to your legal representative to take further action.

Information on the person abused:For å behandle din anmodning må du samtykke i at dine kontaktdata blir gitt videre til den enheten, den allmennyttige organisasjonen og/eller den serviceenheten som utfører leveringen av den bestilte informasjonen eller de bestilte materialene. Du kan senere til enhver tid og uten omkostninger gjøre innsigelse mot fremtidig bruk av dine kontaktopplysninger ved å sende en e-post til unsubscribe@. For ytterligere opplysninger se vår fortrolighetserklæring og vilkår for bruk.