CCHR undervisningshjelpemidler - velkommen pedagoger

Med mer enn 100 millioner mennesker som bruker reseptbelagt psykotropisk (bevissthetsendrende) stoff – hvorav 20 millioner av dem er barn – er det vanskelig å finne noen i dag som ikke kjenner noen som har tatt en eller annen form for psykofarmaka.

Hvordan har psykofarmaka – uten noen sykdom å rette seg mot, uten å kunne helbrede og med en lang liste av bivirkninger – blitt standardbehandlingen for enhver form for stress eller hindring i livet?

Og hvordan endte psykiaterne, som støtter disse stoffene, med å dominere området for mental behandling?

Svarene på disse spørsmålene og mange andre er nøkkelen til å forstå de mange sosiale ondene som plager verden i dag. Bak mange av dem står et multi-milliard-dollars psykiatrisk-farmasøytisk partnerskap som selger «sykdom» for å innkassere profitt fra stoff – ofte med risiko for folks helse og til og med livene deres. Markedsføringen av galskaps-undervisningspakken gir disse svarene – såvel som de lenge undertrykte løsningene på psykiske lidelser, som psykiatere ikke ønsker at du skal vite om. Disse materialene inneholder informasjon som er vital for å beskytte individuelle rettigheter, og stanse psykiatriske overgrep.

CCHR tilbyr denne pakken GRATIS til pedagoger for å hjelpe dem med å utdanne andre i risikoen ved disse bevissthetsendrende stoffene, og å fremlegge opplysninger som vanligvis ikke fortelles til pasienter eller leger. Skaff deg faktaene om psykiatri.

For å forhåndsbestille undervisningspakken MARKEDSFØRINGEN AV GALSKAP: Er vi alle gale? klikk her >>

NEDLASTINGER