REDDER CHILES UNGE FRA TVUNGEN PSYKIATRISK MEDISINERING

CCHRs 50-årsjubileumsgalla
Produsent og regissør Kevin Miller Mottar CCHRs Human Rights-prise
Advokat fra Texas Andy Vickery mottar CCHRs Human Rights-pris
CCHR arbeider sammen med den chilenske lovgiveren Cristina Girardi (til høyre, øverst og nederst) for å nå foreldre, lærere, medlovgivere og mediene med fakta – tiltak som resulterte i at en lov ble vedtatt for å beskytte barn fra å bli tvunget til å ta psykiatriske medikamenter som et forkrav for å kunne gå på skolen.
To forkjempere for barne- og foreldrerettigheter arbeider utrettelig for å endre en chilensk lov og beskytte barn fra tvungen psykiatrisk behandling som et forkrav for å gå på skolen.

I 2005 innførte Chile det største psykiatriske screening-programmet for skoler på planeten, med over en million barn screenet fra 2005 til 2015. Mange av disse barna screenet på denne måten ble ordinert psykotrope medikamenter. Det er ikke overraskende at landet er rangert for å ha den høyeste prosentdelen av selvmordsforsøk blant barn mellom 15 og 19 år gamle i Latin-Amerika og den femte høyeste på internasjonalt plan.

Hilda Zuñiga, rådgiver for den chilenske lovgiveren Cristina Girardi, visste at noe var galt da hun gjorde samfunnsarbeid og støtte på opprørte foreldre til barn som hadde blitt brakt til psykiatere uten deres samtykke. Hun og Girardi spisset ørene enda mer da de fant tilfelle etter tilfelle med foreldre som ble truet med at deres barn ville bli tatt ut av skolen hvis de ikke tok psykotrope medikamenter.

Ting ble personlige da Zuñigas egen sønn ble stemplet som autistisk og ordinert Ritalin. Hun begynte å undersøke medisinene og støtte på Citizens Commission on Human Rights (CCHR). Hun fikk snart sønnen sin av medikamentene og fant alternative løsninger for ham.

Men det var ikke nok å bare hjelpe sin sønn. Hun begynte å nå ut til samfunnet for å opplyse andre. Zuñiga og Girardi holdt seminarer for foreldre og lærere i hovedstaden Santiago de Chile. Men da de nå opplyste foreldrene nektet å medisinere sine barn, ble de truet med at deres barn ville bli kastet ut av skolen. Slik begynte en misjon for å forandre Chiles utdannelseslover. De to kvinnene samlet dokumentasjon om faktaene om psykiatriske medikamenter og deres virkning på barn og briefet andre chilenske lovgivere, så vel som allmennheten. Som del av en parlamentarisk arbeidsgruppe foreslo de endringer til utdannelsesloven i 2016. Det krevde imidlertid opplysning, seminarer, medier og møter for å bryte gjennom skyen av feilinformasjon. Til slutt nådde Zuñiga og Girardi over 2,1 millioner gjennom over 180 seminarer og intervjuer i mediene på landsdekkende TV med CNN Chile, CHV Noticias og Kanal 13. Endelig ble den første lovendringen for offentlige skoler enstemmig vedtatt i 2018, etterfulgt av endringer for private skoler i 2019. Nå kan psykiatriske medikamenter ikke være påkrevd for at et barn kan gå på skolen. Takket være Zuñiga og Girardi kan chilenske foreldre nå velge forløpet av deres barns helseomsorg.Mens ECT kan virke mindre brutalt i dag (på bildet) enn i 1970-årenes film Gjøkeredet, er skaden den samme i dag – eller verre – på grunn av muskelavslappende midler som blir brukt.

GÅR TIL HANDLING
Bli med i vårt korstog for å gjøre slutt på ECT

Bli medlem av CCHR for å gjøre slutt på den barbariske praksisen med elektrokonvulsiv terapi (ECT) – også kalt elektrosjokkbehandling – over hele verden. Noe som øker nødvendigheten av å gjøre våre røster gjeldende er at Den amerikanske psykiatriforeningen anbefaler at elektrosjokk skal brukes på barn og tenåringer som ikke «reagerer» på psykiatriske medikamenter. US Food and Drug Administration har godkjent elektrosjokk for tenåringer fra 13 år for minst tre «forstyrrelser», til tross for ingen kliniske forsøk fra ECT-maskinprodusenten som beviser sikkerhet og effektivitet.

Elektrosjokk-behandling er en gammeldags behandling oppfunnet i 1930-årene som sender elektriske støt inn i hjernen og fremkaller et grand mal-anfall. Det er forbundet med tallrike bivirkninger, inkludert kort- og langsiktige hukommelsestap, kognitive problemer, maniske symptomer, langvarige anfall, hjerteproblemer, hjerneskade og til og med døden.

CCHR er på et korstog for å gjøre slutt på bruken av ECT verden over. Lær mer og skriv under på vår petisjon på cchrint.org/electroshock.


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER