Personvernerklæring for CCHR-nettside

Ditt privatliv er meget viktig for oss. Vi ønsker å gjøre opplevelsen din på hjemmesiden vår så fornøyelig og givende som mulig, og vi vil at du skal ha tilgang til våre opplysninger med full fortrolighet.

Vi har skapt denne personvernerklæringen for å vise vårt engasjement for privatlivets fred og sikkerhet.

Alle personlige opplysninger innsamlet på hjemmesiden, inkludert navn, e-post-adresse, postnummer, telefonnummer og eventuelle demografiske opplysninger er beskyttet, og gis ikke ut til andre organisasjoner eller enkeltpersoner bortsett fra CCHR. Informasjon gitt i mentalhelseovergreps-skjemaene våre eller data gitt ved forespørsel om ytterligere informasjon, kan bli sendt til en lokal CCHR-avdeling i nærheten av deg, som er mer egnet til å oppfylle forespørselen din.

Vi vil aldri selge eller leie ut de personlige opplysningene dine til tredjepart ut over det som er beskrevet i Personvernerklæringen.

Datasikkerhet

Opplysninger vedr. medlemskap, bokhandel og donasjoner som du oppgir, inkludert data om kredittkort, er sikret ved hjelp av Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Vi benytter denne SSL-teknologien for å beskytte slik informasjon fra å bli fanget opp og lest når den sendes over internettet. De krypterte opplysningene går til en sikker hjemmeside hvor opplysningene dine lagres på en datamaskin med begrenset adgang, plassert i et lokale med begrenset tilgang.

Selv om vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre integriteten og sikkerheten til nettverkene og systemene våre, kan vi ikke garantere at sikkerhetsforholdsreglene våre vil stoppe tredjepart-hackere fra illegalt å skaffe seg disse opplysningene.

Spesielle tilfeller

Det er vår policy å ikke bruke eller dele dine personlige opplysninger på måter som er forskjellig fra det som er beskrevet her, uten også å gi deg en mulighet til å si fra eller på annen måte forhindre den slags bruk. Vi kan imidlertid avsløre personlige opplysninger om deg eller opplysninger om din bruk av nettsiden, av en hvilken som helst grunn, dersom vi helt ut fra vårt eget skjønn anser at det er rimelig å gjøre dette. Dette omfatter: for å overholde lover, så som Electronic Communications Privacy Act, forskrifter, eller statlige eller juridiske anmodninger om slike opplysninger; å oppgi opplysninger som er nødvendige for å identifisere, kontakte eller anlegge sak mot noen som kanskje overtrer våre regler; for å få hjemmesiden til å fungere korrekt; eller for å beskytte CCHR og dens avdelinger.

Forpliktelse angående barns privatliv

Å beskytte barns privatliv er spesielt viktig for oss. Det er vår policy å etterleve Children’s Online Privacy Protection Act fra 1998, og alle lignende relevante lover. Vi anbefaler at barn spør en av foreldrene om tillatelse før de sender noen personlige opplysninger til oss, eller noen andre på internettet.

Endringer i regler for behandling av personlige opplysninger

Vi forbeholder oss retten til å modifisere eller forbedre Personvernerklæringen vår når som helst, ved å legge det reviderte regelsettet på hjemmesiden vår. Endringene vil kun påvirke informasjon vi samler inn etter den datoen endringene i Personvernerklæringen vår har trått i kraft, med mindre vi tydelig oppgir noe annet.

Spørsmål eller kommentarer

Hvis du har noen spørsmål angående Personvernerklæringen vår, vennligst send en e-post til

NEDLASTINGER