DU HAR RETTEN TIL IKKE Å FORBLI TAUS.

De har hevet sine stemmer for menneskerettigheter. De har hevet sine stemmer mot overgrep innenfor psykisk helse. Citizens Commission on Human Rights (CCHR) har i 50 år avslørt, kjempet og vunnet mot psykiatriens overtredelser av menneskerettighetene.

CCHR ble stiftet i 1969 i fellesskap av Scientologikirken og dr. Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri ved New Yorks statsuniversitets helsevitenskapelige senter i Syracuse, for å undersøke og avsløre psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene.

Deres stemme blir hørt i over 150 avdelinger spredt over mer enn 30 land. Dens rådgivende komité er formidabel, og omfatter leger, advokater, pedagoger, kunstnere, forretningsfolk og representanter for borgerrettighets- og menneskerettighetsgrupper.

Å heve ens stemme gir resultater. CCHR har inspirert og vært en del av hundrevis av reformer ved å vitne ved høringer i lovgivende forsamlinger og gjennomføre offentlige høringer om psykiatriske overgrep, og ved å arbeide med media, politiet og offentlige tjenestemenn i hele verden.

CCHR har ikke forblitt taus. Og det burde ikke du heller.

Nedlastinger
Psykiatri: hekter din verden på stoff
GRATIS NEDLASTING