REDDER INDIAS FREMTID VED Å FORBY PSYKIATRISKE OVERGREP

Dr. Khazi Muzaffar ul Islam leverte seminarer i India for å opplyse sin nasjon om farene ved elektrokonvulsiv terapi og andre krenkende psykiatriske praksiser.
En avlegs lov for psykisk helse i India får en for lengst påkrevd overhaling som sørger for at ECT ikke utføres på mindreårige og gjør slutt på andre krenkende psykiatriske praksiser.

Dr. Khazi Muzaffar ul Islam som vokste opp med en lidenskap for å hjelpe andre og i dag er lege for akuttmedisin i India, oppdaget Citizens Commission on Human Rights (CCHR) online i 2009. Mens han regelmessig behandlet alvorlige tilfeller observerte han at: «Hvis du begynner å ta medikamenter fra en psykiater kan du forvente livslang smerte, men hvis du tar virkelig medisin vil du føle deg bedre. Psykofarmaka får bare hjernen din til å sove.»

En annen årsak til «livslang smerte» er elektrokonvulsiv terapi (ECT). Dr. Khazi hadde sett gatebarn bli stemplet, deretter bli gitt elektrosjokk, som «renvasker» dem, bare for å – som han sier det – «hjernevaske» dem til å gjøre ulovlige aktiviteter.

Ved bruk av CCHRs materialer leverte han først et seminar for Bapuji sykepleierskole i delstaten Karnataka. Han delte ut CCHRs ECT-flygeblad som krevde et forbud mot det og viste CCHRs dokumentarfilm Et dødelig levebrød. Han fortsatte å levere flere seminarer.

Da en delegation fra CCHR International kom til India i 2011 snudde de strømmen for varig forandring. De slo seg sammen med dr. Khazi og holdt seminarer og inspiserte Yerwada regionale psykiatriske sykehus, et av de største i Asia. Der dokumenterte de forferdelige tilstander: pasienter ble innesperret som forbrytere bak rustne gitter, andre bundet fast til vaklevorne senger og andre lå nakne på en tynn madrass på gulvet.

Korthuset hadde begynt å skjelve. I 2011 kunngjorde myndighetene en planlagt revidering av loven av 1987 for psykisk helse. I 2013 utstedte FNs spesialrapportør mot tortur en rapport som betegner «elektrosjokk som resulterer i anfall» som «mishandling forkledd som rehabilitering». Human Rights Watch fulgte, og inspiserte 24 indiske psykiatriske sykehus og intervjuet over 200 kvinnelige psykisk helse-ofre. I 2014 utstedte de sin rapport: «Behandlet verre enn dyr», som beskrev tortur, tvangsinnleggelser og elektrosjokk. Én hendelse nevnte en kvinne som ble innlagt på institusjon av mannen sin uten hennes samtykke og gitt elektrosjokk utallige ganger under bedøvelse uten hennes viten. Mannen ville ha henne stemplet som sinnssyk så han kunne skille seg fra henne uten å måtte betale underholdsbidrag.

Til slutt kollapset korthuset for godt da en revidert Lov om psykisk helse ble underskrevet som lov i 2017. Den forbyr elektrosjokk på mindreårige og videre forbyr lenking og isolasjon av psykisk syke pasienter, samt gir enkeltpersoner den grunnleggende retten til å avslå psykiatrisk behandling.Hvis du vet om noen som har opplevd psykiatriske overgrep, rapporter det til CCHR i dag.

GÅR TIL HANDLING
Beskytt mot psykiatriske overgrep

CCHRs oppgave er å utrydde overgrepene som blir begått under dekke av psykisk helse og få vedtatt lover som beskytter alle pasienter og forbrukere.

CCHR mottar rapporter fra personer som har vært utsatt for overgrep etter at de har søkt hjelp hos psykiatere og/eller psykologer og blitt feildiagnostisert og tvunget til å motta uønsket og skadelig psykiatrisk behandling. Slike behandlinger inkluderer elektrosjokk-«terapi», tvangsinnleggelser og psykiatriske medikamenter som er dokumentert at forårsaker alvorlige bivirkninger. CCHR er ofte i stand til å hjelpe folk med å inngi klager eller arbeide sammen med deres advokater for å undersøke casen deres videre.

Enhver person hvis mor, hustru, søster eller far, bror, sønn, barn eller venn har blitt drept eller skadet av psykiatrisk «behandling» bør skrive ned fulle detaljer og gi eventuelle dokumentbaserte bevis. Rapporter dette i dag på www.cchr.org/abuse. All informasjon mottatt oppbevares med streng fortrolighet.

Hjelp oss med å få slutt på overgrep.


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.1. Любые решения относительно приёма (изменения количества или отказа от психотропных препаратов) следует принимать только на основании консультации со своим врачом и только под его контролем. Ничто на данном сайте не является советом или призывом к самостоятельным действиям по этому поводу.

NEDLASTINGER