ALLISON FOLMAR GJENOPPRETTER FORELDRES RETTIGHETER OG REDDER BARN FRA OVERGREP

Advokat Allison Folmar taler til media om å forsvare foreldres rettigheter og returnere deres barn som ble ulovlig tatt av barnevernet.
Det som begynte som et eneste tilfelle der barnevernet ulovlig tok et barn fra en mor, ble til et lidenskapelig korstog for foreldres rettigheter for en forsvarsadvokat.

Da advokat Allison Folmar fra Detroit i Michigan fikk en telefon kl. 2 om morgenen som meldte at en mor hadde barrikaderte seg selv i huset sitt i en 10-timers konfrontasjon mot barnevernet (CPS), et SWAT-team, en stridsvogn og andre politimyndigheter – alt for å beskytte hennes 11-år gamle datter, Ariana, fra Risperdal – var Folmars umiddelbare respons: «Jeg vil representere henne!»

Folmar, som har vært forsvarsadvokat siden 2000, var i et nytt område, og hun trengte fakta – fakta som Citizens Commission on Human Rights (CCHR) skaffet til veie. Hun fant ut at Risperdal, et antipsykotisk middel, har uopprettelige bivirkninger, inkludert manier, aggresjoner, diabetes, gynecomastia (brystvekst) i menn og død hos eldre. Etter at Ariana hadde forandret atferd etter en vaksinering, tok moren Maryanne Godboldo henne til et medisinsk senter hvor hun ble ordinert Risperdal, som påførte henne alvorlige negative reaksjoner. Med hjelp fra en lege avvente Godboldo datteren av medikamentet.

Ariana begynte å bli bedre, men barnevernet ville ikke akseptere at hun ble tatt av det farlige medikamentet. Ved å skaffe en ulovlig ordre stemplet med en dommers navn som aldri hadde lest den, forsøkte barnevernet å fjerne Ariana fra sitt hjem, noe som fremkalte en 10-timers konfrontasjon utenfor hjemmet. Godboldo ble til slutt lurt til å overgi barnet med løfter om at Ariana ikke ville gå til en psykiatrisk institusjon, som er nøyaktig hvor Folmar fant henne. «Det er noe jeg aldri noensinne vil se igjen, enda et barn i en institusjon som den», sier Folmar. Med fakta for hånden gikk Folmar til retten, fikk Ariana frigjort fra den psykiatriske avdelingen, og etter utallige domstolkamper, ble alle anklagene mot Godboldo forkastet. Men Pandoras eske hadde blitt åpnet. Folmar ble oversvømt med oppringninger fra kriserammede foreldre hvis rettigheter til å velge den beste medisinske behandlingen for deres barn også hadde blitt overtrådt. Kim Gee fra New York var ett slikt tilfelle – hennes datter ble også tatt av barnevernet fordi hun nektet å gi henne Risperdal. Gee sier: «Allison visste at jeg hadde en liten jente som var ulovlig tatt fra meg på et falskt grunnlag. Hun sier: ’Å nei, jente, vi skal få datteren din tilbake!’ Og det er nøyaktig hva som skjedde.»

Etter Godboldo-saken utstedte Michigan nye retningslinjer som gjør det ulovlig for barnevernet å gripe inn når en mor eller far velger ikke å gi sinnsforandrende medikamenter til sine barn. Dommere er nå også påkrevd å lese dokumentene som har deres underskrifter på dem.Bli med oss i kampen for å stoppe det barbariske misbruket av elektrokonvulsiv terapi på cchrint.org/electroshock.

GÅR TIL HANDLING
Elektrokonvulsiv terapi foregår fortsatt

Elektrokonvulsiv terapi (ECT) foregår fortsatt i dag. Det blir gitt til anslagsvis en million mennesker verden over årlig og blir reklamert for som en «ny tryggere» form. Det eneste «tryggere» med det er kosmetisk, med pasienter som nå blir bedøvd slik at virkningene av grand mal-anfallet fremkalt av 460 volt elektrisitet til hjernen bare vises ved en skjelving i personens føtter. Men ingenting kan redusere den virkelige skaden: kognitiv- og hukommelsesdysfunksjon, hukommelsestap, hjerneskade og død.

Mens i dens 80 år lange eksistens har US Food and Drug Administration aldri krevd kliniske studier som viser at ECT er trygt eller effektivt. Som en biomedisinsk ingeniør uttrykte det: «Å si at hjernen din trenger et 460-volts elektrosjokk er som å si at datamaskinen trenger et lynnedslag.»

CCHR er på et korstog for å stoppe denne barbariske praksisen. Lær mer og skriv under på vår petisjon på cchrint.org/electroshock.


GJØR SLUTT PÅ OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER