Konferanse holdt for å stoppe krenkende tvangsinnleggelse i Florida

Advokat Justin Drach fra Florida holder et seminar og diskusjon med advokater og CCHR-kommissærer om krenkende tvangsinnleggelse i psykiatriske sykehus.
CCHR Florida slo seg sammen med lokale advokater for å holde den første forsvarsadvokat-konferansen og -toppmøtet om Baker-loven for å takle tvangsinnleggelser i delstaten.

Baker-loven i Florida har ført til en alarmerende økning i tvangsinnleggelser i delstaten, mens delstaten ser ut til å være mer og mer i mediene for vold relatert til psykisk helse. Er det derfor en del av løsningen eller en del av problemet? CCHR Florida, foruroliget av denne trenden, holdt den første forsvarsadvokat-konferansen og -toppmøtet om Baker-loven for å ta opp disse problemene.

Florida psykisk helse-lov (kjent som Baker-loven), sponset av den avdøde delstatsrepresentanten for Florida, Maxine Baker i 1972, inkluderer muligheten til å sende noen som betraktes som en fare for seg selv eller andre til en 72-timers ufrivillig undersøkelse.

Siden 2001 har antallet mennesker som har blitt offer for Baker-loven økt med 105 prosent. Hvert år er 32 000 av dem barn (så unge som 2 år gamle) og tenåringer. Avisen Jacksonville i en artikkel med tittelen: «Floridas Baker-lov er overbrukt, ineffektiv og utilstrekkelig», bemerket: «Sykehusinnleggelser av barn ifølge Baker-loven blir noen ganger brukt som midlertidig tiltak for skolesystemer eller foreldre som er ute av stand til eller uvillige til å ta hånd om vanskelige barn ... Andre psykisk helse-forkjempere frykter at Baker-loven er en altomfattende metode som brukes til å tvangsinnlegge folk som det ikke finnes andre steder å gå med.» Den konkluderer: «Overbruken, mishandlingen og misbruket forbundet med tvangsinnleggelse er kriminell.»

«Å holde denne konferansen var viktig for at disse advokatene kunne dele sine vellykkede handlinger for å forsvare klienter som blir holdt inne for ufrivillig psykiatrisk undersøkelse.»

Diane Stein, president for CCHR Florida, forklarer: «Problemet er, hvem avgjør om du er en fare for deg selv eller andre? Forestill deg å krangle med naboen din som så ringer politiet og sier at du er en fare; du blir plukket opp og plassert i en psykiatrisk institusjon. Forestill deg å gå til en psykiater for å få hjelp med hverdagens stress og så bli innlagt fordi han har ansett det som nødvendig.» Konferansen dekket loven om psykisk helse, lov i rettsaker og vellykkede handlinger for å forsvare rettighetene til borgere som var ofre for Baker-loven. «Å holde denne konferansen var viktig for at disse advokatene kunne dele sine vellykkede handlinger for å forsvare klienter som blir holdt inne for ufrivillig psykiatrisk undersøkelse», sa Stein.


FAKTA

MOT DERES VILJE

Folk rundt omkring i verden mottar skadelig psykiatrisk behandling mot sin vilje.

1 av 3

ECT-OFRE

av de anslagsvis 1 million som mottar det årlig over hele verden, mottok det uten deres samtykke

70

PROSENT

økning i tvangsinnleggelser i Tyskland over en 8-års periode

10 000 +

MENNESKER

i Australia per år er gjenstand for tvungen psykiatrisk behandling i deres eget hjem

1800

BEGÅR SELVMORD

mens de er innlagt på sykehus i USA hvert år

195 000

OFRE FOR BAKER-LOVEN

(tvangsinnlagt) i Florida, USA på ett enkelt årGJØR SLUTT PÅ OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER