EN KIKK PÅ FEM TIÅR MED GEVINSTER

En CCHR-protestmarsj i Skottland
Jan Eastgate, pastor Shaw og pastor Alfreddie Johnson med biskop Desmond Tutu i Sør-Afrika
CCHR avslører Dyp søvn-behandling
En CCHR-protestmarsj i Skottland (øverst); Jan Eastgate, pastor Fred Shaw og pastor Alfreddie Johnson med biskop Desmond Tutu i Sør-Afrika (nederst til venstre); CCHR avslører dyp søvn-behandling (nederst til høyre).
For å gi en fornemmelse av arbeidet CCHR gjør skal vi se på noen av CCHRs mange prestasjoner i dens første 50 år.

Etter dens grunnleggelse i 1969 var CCHRs første overgrepssak den ungarske flyktningen Victor Gyory som ble holdt ufrivillig i forvaring i Haverford State Hospital i Pennsylvania etter at psykiatere diagnostiserte hans «vrøvling i tunger» som «schizofreni». Han ble neddopet og gitt elektrosjokk mot sin vilje. CCHR anla sak, dr. Szasz vitnet at Gyorys «vrøvling» var at han snakket ungarsk og CCHR fikk Gyory løslatt fra sykehuset.

I 1970-årenes apartheid i Sør-Afrika avslørte CCHR at psykiatere hadde innesperret 10 000 svarte og brukte dem til slavearbeid mens de ble gitt elektrosjokk uten bedøvelse. CCHR rapporterte dem til Verdens helseorganisasjon, som undersøkte leirene og utstedte en rapport i 1983 som uttalte at «i intet annet medisinsk område ... blir forakten for personen som kultiveres av rasisme, mer nøyaktig beskrevet enn innen psykiatri».

Etter apartheidstyrets fall oppnådde CCHR en nasjonal granskning av psykiatrisk rasisme og presenterte vitneutsagn til Sør-Afrikas Kommisjon for sannhet og forsoning med en historie om psykisk helse-studier som hadde hjulpet med å forankre og videreføre apartheid og psykiatriens rolle i apartheid-overgrep.

Gjennom ti år gransket og avslørte CCHR dyp søvn terapi (Deep Sleep Treatment [DST]) på Chelmsford private psykiatriske sykehus i Sydney i Australia. Pasienter ble gjort bevisstløse med medikamenter og gitt elektrosjokk daglig – 48 av dem døde. Resultatet var et forbud mot prosedyren og rettsforfølgelse av psykiatere som bruker DST.

Etter at CCHR avslørte de umenneskelige forholdene på italienske sinnssykehus, ble 97 nedstengt og pasientene ble reddet.

I 1991 hjalp CCHR med å få FDA-høringer om antidepressiva og deres medvirkning i selvmords- og drapstendens-reaksjoner hos brukere. FDA utstedte en streng advarsel om at disse medikamentene kan forårsake selvmordstanker og -handlinger i personer på 24 år og yngre.

I 2004 var CCHR blant dem som oppnådde Loven om sikkerhet i medisinering av barn i USA, som forbød skoler å tvinge skolebarn til å ta reseptpliktige psykotrope medikamenter som et krav for deres skolegang.

I Tyskland gransket og avslørte CCHR psykiaternes rolle i eutanasi og holocaust. I 2010 skrev dr. Frank Schneider, presidenten for Den tyske foreningen for psykiatri, psykoterapi og psykosomatikk, en unnskyldning og innrømte at tyske psykiatere «løy til og bedro pasientene i deres pleie og deres familier. De tvang dem til å bli sterilisert, arrangerte deres død og utførte til og med mordene selv. I tillegg myrdet de og gjorde barn psykisk funksjonshemmet i mer enn 30 psykiatriske og pediatriske sykehus».

«I intet annet medisinsk område ... blir forakten for personen som kultiveres av rasisme, mer nøyaktig beskrevet enn innen psykiatri.»

I 2018, etter at CCHR hadde arbeidet i årevis med FN i et forsøk på å forby bruk av tvang i psykiatrien utstedte FNs menneskerettighetsråd en resolusjon som inkluderte at «policyer som tillater bruken av tvang og tvungne inngrep ... er opphevet» og at «land bør omformulere og erkjenne at disse praksisene utgjør tortur».

I de siste 30 årene har CCHR gransket psykiatrisk bedrageri så som fakturering for deres seksuelle misbruk av pasienter som «terapi». CCHR hjalp med å sikre 28 lover som gjør en utøver i psykisk helses seksuelle misbruk av pasienter til en forbrytelse som kan straffes ved fengsling.

Nesten 200 lover og utallige bestemmelser som beskytter menneskerettigheter innen feltet psykisk helse står som vitnesbyrd for lidenskapen og utholdenheten til medlemmer, partnere og støttespillere av CCHR.


GJØR SLUTT PÅ OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER