CCHR KREVER AT PSYKIATERE FORBYR ECT

En CCHR-protestmarsj i Skottland
Jan Eastgate, pastor Shaw og pastor Alfreddie Johnson med biskop Desmond Tutu i Sør-Afrika
CCHR avslører Dyp søvn-behandling
Over 700 marsjerte ved Den amerikanske psykiatriforeningens konferanse for å kreve et forbud mot elektrosjokk og andre overgrep (øverst og ovenfor til venstre). CCHR åpnet sin utstilling i nærheten hvor tusenvis fant ut om psykiatriens historie (ovenfor til høyre).
CCHR snakker ut høylytt for landsomfattende forbud av elektrosjokkbehandling ved Den amerikanske psykiatriforeningens konferanse.

Ingenting kunne holde CCHR-frivillige fra å gjøre sine røster gjeldende i San Francisco ved Den amerikanske psykiatriforeningens 172. årlige konferanse. Mens regnet overrasket de over 700 demonstrantene, overrasket demonstrantene Moscone-konferansesenteret, som var konferanselokalet. Budskapet deres var høyt og tydelig, slått stort opp over bannere, plakater og til og med paraplyene deres: «Stopp torturen» og «Forby elektrosjokkbehandlingen».

De marsjerte mot fortsatt bruk av elektrosjokkbehandling (ECT) som gis til 100 000 amerikanere hvert år – noen av dem er fem år eller yngre. Elektrosjokk, som skyter opp til 460 volt med elektrisitet gjennom hjernen og forårsaker et grand mal-anfall, kan resultere i varig hukommelsestap og hjerneskade. Flere psykiatere sluttet seg til og med til demonstrasjonen og andre holdt tomlene opp for forbudet og var enige med plakater som kalte elektrosjokk for «tortur, ikke terapi».

Demonstrasjonen ble enda mer nødvendig pga. det faktum at gravide kvinner, barn og eldre blir gitt elektrosjokk. Legg til at US Food and Drug Administrations unnlatelse å kreve at sjokkmaskinprodusenter forsyner kliniske studier for å bevise at maskinen er trygg og effektiv, muliggjorde at de forble på markedet til tross for at én produsent i fjor innrømmet at elektrosjokk kunne forårsake permanent hjerneskade.

Etter marsjen åpnet CCHR dens omreisende utstilling rett over gaten fra konferansesenteret og gjorde den tilgjengelig både for alle APA-konferansedeltakere og San Franciscos innbyggere.

I hennes tale ved åpningen snakket presidenten for CCHR International, Jan Eastgate, om hvordan CCHR i 1976 hjalp med å sette en presedens med en California-lov som forbød elektrosjokk på barn og tenåringer. «Dette forbudet må utvides til alle aldersgrupper og til hele verden», sa hun, «fordi elektrosjokk forårsaker skade, skaper hjerneskade og ødelegger liv. CCHR har dokumentert dette i 50 år.»

Andre talere var James Sweeney, politisk kontaktperson for Black American Political Association of California (BAPAC), som støttet forbudet mot elektrosjokk og snakket om historien til psykiatriens rasisme. Fran Andrews, ansvarlig leder for CCHR International, ledet åpningen av utstillingen. Hun ble tilsluttet av Lee Spiller, lederen av CCHR Texas – delstaten med den sterkeste loven til dags dato som gir beskyttelse mot ECT. [Finn ut mer om Lee Spillers arbeid på nor.scientology.tv/LSpiller.]

Tvungen psykiatrisk behandling, inklusive elektrosjokk, er «praksiser som utgjør tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff». – FNs menneskerettighetsråds rapport om «Psykisk helse og menneskerettigheter»

CCHR tiltrekker oppmerksomhet til lite kjente fakta om ECT: Gravide kvinner, selv i deres tredje trimester, blir elektrosjokket på tross av negative hendelser som omfatter spontanabort, for tidlig fødsel, dødfødsel, fosterhjerteproblemer og misdannelser.

Cirka 70 prosent av sjokkoverlevende er kvinner og 45–50 prosent er over 60 år gamle, med 10–15 prosent 80 år og eldre. Hundrevis av amerikanske veteraner blir gitt elektrosjokkbehandling hvert år, i henhold til veteranadministrasjonens statistikker. ECT-ens negative virkninger omfatter hjerte- og karkomplikasjoner, slag, kognitiv forverring og svekket hukommelse, langvarige anfall, forverring av symptomer og død.

En rapport fra FNs menneskerettighetsråd fra juli 2018 om «Psykisk helse og menneskerettigheter» påbød myndigheter å innse at tvungen psykiatrisk behandling, inklusive ECT, er «praksiser som utgjør tortur eller annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff».


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER