Hefter

Disse heftene kan lastes ned og gir ytterligere opplysninger om psykiatrisk medisinering og misbruk av barn, samt bivirkninger fra psykiatriske stoffer.

Psykiatriske stoffer og fremtiden til barnet ditt

Dette lettleste 16-siders heftet gjør foreldre oppmerksomme på mulighetene sine, stiller spørsmål ved informasjonen psykiatere og leger gir dem, inkludert hvordan de har kommet frem til at et barn har en «kjemisk ubalanse» i hjernen som krever bruk av psykofarmaka. Psykiatriske stoffer og fremtiden til barna dine dikterer ikke for foreldrene hva de må gjøre, den ber dem bruke sin beste dømmekraft som foreldre. Imidlertid må de informeres før de kan gjøre dette.

Amerikanske barns stille død.

Psykiatrisk behandling av våre unge er i dag et spill på liv og død som, sett i lys av det stigende antallet drepte, ikke bør tas lett på. Det er ikke lenger et spørsmål om hvorvidt barn dør av psykiatrisk behandling, men snarere et spørsmål om hvem sitt barn som blir det neste. Det er et spørsmål om foreldre er villige til å risikere livet til barna sine basert på subjektive psykiatriske diagnoser, farlige sinnsendrende stoff og risikable behandlinger.

Bivirkningene til vanlige psykiatriske stoffer

Mens denne hjemmesiden gir fakta om bivirkningene til psykiatriske stoff, inneholder dette heftet en kronologisk oversikt over advarselsforskrifter for stoffer som inneholder opplysninger alle forbrukere bør være klar over, og ignorere på egen risiko.

Krever Adobe Acrobat Reader som er tilgjengelig gratis ved å klikke her.

NEDLASTINGER