Mønsterlovgivning

Nedenfor finner du mønsterlovgivning mot psykiatriske tvangsinngrep. Hver av disse mønstrene, sammen med relaterte informasjonsbrosjyrer, har blitt gjort nedlastbare slik at du kan bruke dem. Disse kan gis til lovgivere med en anmodning om at de hjelper til med å forhindre misbruk, eller utrydder det ved å ta skritt for å beskytte velgerne deres ved hjelp av «mønsterlover» som retningslinjer for ny lovgivning.

Mønsterlovgivning om mentalhelsescreening, beskyttelse av barn og loven om informert samtykke
DIREKTIV SKAL INNFØRES VED LOV FOR Å HINDRE SKOLEMILJØER I Å BLI ANVENDT TIL PSYKOLOGISK SCREENING ELLER PSYKOLOGISK TESTING AV BARN UTEN Å HA ET BEKREFTENDE, SKRIFTLIG INFORMERT SAMTYKKE FRA FORELDRE.

Informasjonsbrosjyre:Medisinering av barn: Psykiatri ødelegger liv

Informasjonsbrosjyre:Ungdommen skades: Psykiatrien bryter ned de unges sinn

Mønsterlovgivning om elektrosjokk
MØNSTERDIREKTIV SKAL INNFØRES VED LOV FOR Å GI SKRIFTLIG INFORMERT SAMTYKKE TIL BEHANDLING MED ELEKTROSJOKKTERAPI (ELEKTROSJOKK).

Informasjonsbrosjyre:Den brutale virkeligheten: Farlig psykiatrisk «behandling»

Modellovgivning om dødelig fastholdelse og fiksering
DIREKTIV GIS LOVKRAFT TIL Å FORHINDRE BRUKEN AV FYSISK ELLER MEKANISK FASTHOLDELSES- ELLER FIKSERINGSPROSEDYRER I PSYKIATRISKE INSTITUSJONER.

Informasjonsbrosjyre:dødelig fastholdelse og fiksering: Psykiatriens «terapeutiske» overfall

Modellovgivning om ufrivillig innleggelse
SKAL GIS LOVKRAFT TIL Å HINDRE UFRIVILLIG INNLEGGELSE UTEN BEHØVIG RETTSPROSEDYRE OG MED BESKYTTELSE AV PERSONENS RETT TIL FRIHET.

Informasjonsbrosjyre:Samfunnet ødelegges: Psykiatriens tvungne «omsorg»

Informasjonsbrosjyre: Den virkelige krisen innen mentale helse i dag

Modellov mot terapeuters seksuelle utnyttelse
ENHVER PERSON SOM ER, ELLER HEVDER Å VÆRE TERAPEUT, OG SOM FORTSETTLIG HAR SEKSUELL KONTAKT MED EN PASIENT ELLER KLIENT UNDER NOEN FORM FOR BEHANDLING, KONSULTASJON, INTERVJU ELLER UNDERSØKELSE ELLER UNDER TEPAPEUT/PASIENT-FORHOLD, ER SKYLDIG I EN FORBRYTELSE.

Informasjonsbrosjyre:Psykiatrisk voldtekt: Overgrep mot kvinner og barn

Krever Adobe Acrobat Reader som er tilgjengelig gratis ved å klikke her.

NEDLASTINGER