NÅ SOM DU HAR BLITT OPPLYST BLI INVOLVERT.

Akkurat nå er de mest sårbare blant oss, våre barn, i siktet. 16 av USAs delstater tillater faktisk ECT å bli påført barn. Enda mer foruroligende er dette – fem delstater tillater psykiatere å gi barn under seks år sjokkterapi.

Et slikt barbari tilskyndet Verdens helseorganisasjon (WHO) til å utstede et strengt påbud som erklærer: «Det finnes ingen indikasjoner for bruken av ECT på mindreårige, og derfor burde dette bli forbudt gjennom lovgivning.»

Men det stoppet ikke Den amerikanske psykiatriforeningen. I et brev til FDA har både presidenten og den administrerende direktøren for Den amerikanske psykiatriforeningen formelt oppfordret sjefen for byrået til å gjøre ECT bredt tilgjengelig for barn og unge i alle aldre.

Tiden er inne. Tiden er inne til å ta et standpunkt. Tiden er inne til å la din stemme bli hørt. La oss synge ut og kalle ECT for det som det egentlig er: en brutal, hjerne-ødeleggende kriminell handling.

Hvis vi involverer oss nok og er nok høyrøstede, vil vi gjøre mot ECT det som det har gjort mot altfor mange mennesker.

Vi vil forkorte dets liv.

Nedlastinger
Psykiatri: hekter din verden på stoff
GRATIS NEDLASTING