FRA NASJONAL TRAGEDIE TIL LØSNING

Fire dager etter Germanwings-styrten krevde CCHR-demonstranter et svar: Var selvmordspiloten på psykofarmaka?
Etter Germanwings-tragedien grep CCHR Tyskland inn for å endre regler for luftfart og holde psykiatere ansvarlige.

Den 24. mars 2015 styrtet kopiloten på Germanwings flygning 9525 fra Barcelona til Düsseldorf bevisst flyet sitt i De franske alpene og alle 150 passasjerene om bord ble drept. Andreas Lubitz var på antidepressive midler og det sterke beroligende midlet Lorazepam da han låste kapteinen ute av cockpiten og tok kontroll over flyet.

Etterforskere oppdaget raskt at Lubitz hadde en lang historie med selvmordstendenser og depresjon som han hadde skjult fra arbeidsgiveren sin. Hans pilotutdannelse i 2008 ble avbrutt på grunn av en «alvorlig depressiv episode» men hans psykiater godkjente ham til å fortsette. Opptegnelser viser at etter at Lubitz ble pilot gikk han til 40 forskjellige leger fordi han var sikker på at han holdt på å bli blind, og han fortsatte å bli behandlet for depresjon, angst og panikkanfall. Like før styrten gikk Lubitz til en psykiater på Düsseldorf universitetssykehus for å få behandling og ble erklært arbeidsudyktig.

Men intet av dette var alminnelig kjent i dagene etter nedstyrtingen. Mens landet var rystet over tragedien og mediene kjørte enhver spekulasjon om kopilotens motiver, kastet CCHR Tyskland ikke bort tiden. De krevde den virkelige årsaken: Lubitz må være offer for sterke psykofarmaka som har en erklært bivirkning: «Selvmordstanker».

Bare fire dager etter nedstyrtingen organiserte CCHR Tyskland og CCHR Østerrike en protestdemonstrasjon ved Den europeiske psykiatriforeningen (EPA)’s kongress i Wien i Østerrike. Det var et opptog med 400 aktivister som fulgte en svart begravelsesbil med en kiste og budskapet «Til minne om psykiatriens ofre». De distribuerte et flygeblad med tittelen «Selvmordsflygning etter psykofarmaka» som fortalte om farene ved psykofarmaka og forlangte at den tyske psykiateren Wolfgang Gaebel, president i EPA og leder av det samme psykiatriske sykehuset i Düsseldorf hvor Lubitz ble behandlet, besvarte spørsmålet: Var Lubitz under påvirkning av psykofarmaka da nedstyrtingen fant sted?

Ved EPA-kongressen åpnet CCHR en Psykiatri: En dødsindustri omreisende utstilling som var åpen for offentlige omvisninger i 10 dager, og avslørte de sjokkerende fakta om farene ved psykiatriske medikamenter.

CCHR-aktivist og flykaptein Roland Priester varslet Den tyske pilotforeningen, Den føderale enheten for etterforskning av flyulykker og presidenten for Den tyske føderale luftfartsadministration om de farlige bivirkningene ved psykofarmaka, inklusive selvmord.

Umiddelbart deretter innleverte CCHR Tyskland en strafferettslig klage hos statsadvokaten og Düsseldorfs kontor for helseomsorg mot psykiaterne som behandlet Lubitz, og forlangte at deres autorisasjoner skulle inndras.

Like før styrten gikk Lubitz til en psykiater på Düsseldorf universitetssykehus for å få behandling og ble erklært arbeidsudyktig.

Teamet formulerte også en offentlig utredning for å støtte kravet om ny lovgivning for å beskytte offentlige transportmidler fra farene ved psykiatri, i tillegg til å oppdatere straffeloven for å holde psykiatere ansvarlig for uaktsom atferd som fører til dødelige konsekvenser.

Disse raske og koordinerte handlingene til CCHR Tyskland resulterte i godkjennelsen av et lovtillegg til den tyske sivile luftfartsloven i juni 2016. Den forbyr flypiloter som arbeider for tyske flyselskaper mot å styre eller betjene et fly under påvirkning av psykoaktive medikamenter eller alkohol. Luftfartsmyndighetene skal også grundig og regelmessig teste piloter for disse medikamentene for å sikre trygg transport. Loven krever også opprettholdelse av en medisinsk database for å vurdere helsen til tyske piloter.


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER