LOVFORSLAG TIL FORBUD MOT BRUK AV ECT PÅ BARN

Pennsylvanias delstatsforsamling hvor lovforslag 1809 ble presentert for å forby bruk av ECT på barn.
To medlemmer av Representantenes Hus i delstaten Pennsylvania introduserer et lovforslag for å beskytte barn mot ECT.

Lovforslag 1809 introdusert av representanter. Tom Murt og Stephen Kinsey ville forby elektrokonvulsiv terapi (ECT) for personer på 18 år og yngre.

«Mens ECT forblir en kontroversiell behandling for voksne er det uakseptabelt når den utføres på barn som ikke har noen innflytelse på om de mottar denne brutale behandlingen eller ei», sa Murt i en pressemelding. «Og likevel gir man i dag fremdeles sjokk til barn. Denne behandlingen kan forårsake hjerneskade. For meg er det en form for barnemishandling.»

«Bruken av elektrosjokkbehandling på barn er rett og slett grusomt og uakseptabelt», uttalte Kinsey. «Bivirkningene fra ECT kan være svekkende selv for voksne. Barn bør ikke tvinges til å gjennomgå en behandling som kan ha en varig innvirkning på deres fysiske og mentale velbefinnende.»

ECT sender opp til 450 volt gjennom en persons hjerne, som fremkaller et epilepsianfall med kramper og bevissthetstap. Den amerikanske Food and Drug Administrasjon rapporterer at disse anfallene kan medføre komplikasjoner, inklusive hjerteinfarkt, pustevansker, forvirring, permanent hukommelsestap, hjerneskade og dødsfall.

Det anslås at 100 000 amerikanere hvert år utsettes for elektrosjokk.

Ifølge Helsedepartementet i Pennsylvania ble det rapportert at 13 barn fra fødselen til femårsalderen fikk ECT i 2014 og tre ungdommer mellom 13 og 17 år også fikk ECT det samme året.


VI VIL gjerne HØRE FRA DEG

Her er hva besøkende hadde å si etter å ha fått de dokumenterte faktaene i Psykiatri: En dødsindustri-utstillingen.

BARNE-PSYKOTERAPEUT

«Dette er sannheten og den må fortelles.»

MOR

«Skremmende, men sant. Man må åpne folks øyne.»

MEDISINSTUDENT

«Kunnskap er makt – alle leger bør se denne utstillingen. Det er nødvendig å kjenne sakens kjerne for å løse den. Psykiatri er en pseudovitenskap, og som medisinstudent sier jeg at det ikke burde være et studiefag noe sted, verken på skoler eller universitetet.»

FORELDER

«Mitt personlige synspunkt er at psykiatere er vanvittige folk og rett og slett slaktere. De burde fengsles i en meget liten celle. Jeg håper de vil bli utslettet over hele verden. Vi har bruk for ansvarsbevisste personer som leger.»

SYKEPLEIER

«Det finnes ikke ord som beskriver en slik grusomhet – det overtrer menneskelig verdighet.»

REGNSKAPSFØRER

«Veldig oppvekkende og sjokkerende. En utrolig god opplæring. Det å se de forskjellige bildene får meg til å innse at vi lever blant grådige maktsyke institusjoner. Vi trenger botemidler før det blir for sent.»

STUDENT

«Meget interessant, nesten utrolig. Jeg håper noen i fremtiden kan stoppe alt dette. Det har vært sjokkerende.»

PEDAGOG

«Jeg tror denne utstilling er grunnleggende for å gi menneskeheten den betydningen den har mistet.»


GJØR SLUTT PÅ PSYKIATRISKE OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER