JAPAN BEKJEMPER ØKENDE BRUK AV PSYKOFARMAKA

CCHR Japan klippet båndet for Psykiatri: En dødsindustri-utstillinger og holdt 15 seminarer som var skreddersydd for Japans parlamentsmedlem i året som gikk.

I 2016 ble den japanske loven om støtte for utviklingshemmede personer revidert for å legge vekt på tidlig intervensjon. Mens forandringene hevdet å fokusere på utdannelse og individualiserte programmer, er det nå klart at hva det faktisk resulterte i var en alarmerende økning i antallet barn under psykiatrisk behandling og på psykotrope medikamenter.

Derfor begynte CCHR Japan på en misjon for å øke bevissthet om at det er en krenkelse av menneskerettighetene mot et barn å gi dem en psykiatrisk merkelapp og medikamenter uten bevist vitenskapelig grunnlag.

Det begynte med Psykiatri: En dødsindustri-utstillingen i Tokyos Bunkyo Civic Center. En gjestetaler ved innvielsen var dr. Kenichi Kozu, president for Samfunnet for forebyggende og alternativ medisin, som på en vellykket måte behandler psykiske problemer med en stoffri tilnærming. Nasjonale aviser som Asahi Shimbun og Mainichi avslørte kriminell psykiatrisk behandling.

Utstillingen gikk så til Osaka, i Osaka Dawn Center. For å nå myndighetspersoner ble invitasjonsflygeblad delt ut foran prefekturets regjeringsbygning. En statlig ansatt som deretter så utstillingen uttalte: «Sannheten er at jeg er et offer for psykiatriske medikamenter, og derfor forstår jeg hva dere sier.»

Lenger sørover ankom utstillingen i Kobe, i det tilstøtende prefekturet Hyōgo for det 114. årlige møtet for den japanske foreningen for psykiatri og nevrologi, med temaet «Fellesskap og unikhet av psykiatri i medisin og medisinsk behandling». Besøket omfattet en protestmarsj mot den japanske psykiatriens praksis å ordinere sinnsendrende medikamenter i stedet for å skaffe til veie virkelige løsninger til pasienter, spesielt barn, som vist ved en 84 % økning fra 2002 til 2010 i resepter for 6- til 12-åringer.

Utstillingturneen avsluttet ved Yurakucho Station Underground Plaza i Tokyo, med innvielsestalere som inkluderte en foredragsholder fra Lions Club Drug Prevention, presidenten for Borgerbevegelsen for forebygging mot selvmord og et forsamlingsmedlem fra Toshima Ward.

For å komme til roten av problemet må det eksistere lover for å beskytte borgeres rettigheter og for å beskytte mot overgrep innen psykisk helse. Derfor innledet CCHR Japan en serie på 15 foredrag som var spesielt rettet mot å utdanne parlamentsmedlemmer i statistikker og fakta om psykiatri.

«Deres program for beskyttelse av menneskerettighetene er svært viktig og nødvendig for enkeltpersoner og for samfunnet.»

I ett av disse foredragene delte en 19-år gammel gutt sine opplevelser med å være i psykiatrisk «pleie» siden han var 13 år, og hvordan tilstanden hans bare ble verre med kraftfulle medikamenter. En av legene hans var dr. Kayoko Kifuji, berømt for å ordinere den 2 år gamle Rebecca Riley fire psykotrope medikamenter som i siste instans førte til hennes død da hun var 4 år gammel. Mens Rebeccas foreldre er i fengsel, fortsetter Kifuji å praktisere.

Ved et foredrag med 13 nasjonale parlamentsmedlemmer og deres 20 sekretærer i publikum, fortalte en sørgende mor om datteren hennes som hadde begått selvmord etter et seksuelt forhold med sin psykiater. Ved å arbeide med CCHR Japan var hun i stand til å få ham saksøkt og han er nå i fengsel. Hennes historie fikk et parlamentsmedlem til å gråte, og en annen fortalte en lignende historie om en venn som ble seksuelt misbrukt av sin psykiater.

Som et parlamentsmedlem sa: «Feil informasjon om utviklingsmessige forstyrrelser har skapt forferdelige vanskeligheter. Deres program for beskyttelse av menneskerettighetene er svært viktig og nødvendig for enkeltpersoner og for samfunnet.»


GJØR SLUTT PÅ OVERGREP

Som en allmennyttig vakthund innen psykisk helse er CCHR avhengig av medlemskap og donasjoner for å kunne gjøre oppgaven sin, som er å få bukt med psykiatriske overtredelser av menneskerettighetene og rydde opp i feltet psykisk helse. For å bli del av verdens største bevegelse for forandring innen psykiatrien, slutt deg til gruppen som har bidratt til å få vedtatt over 180 lover som beskytter borgere mot overgrep fra psykiatriske praksiser.

NEDLASTINGER