Kapittel 2: Psykiatriens promotering av psykofarmaka

Siden 1952 har Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) – psykiatriens faktureringsbibel – vokst fra et lite hefte med 112 «mentale lidelser» til et enormt bind som har 886 sider og ramser opp 374 lidelser. Det er utelukkende med denne boken at psykiatere kan diagnostisere, medisinere og ta penger for ytelser. Faktisk bruker den psykiatriske industrien i disse dager DSM til å få inn over 72 milliarder dollar private og offentlige forsikringspenger.

Ingen er immune overfor noen av de hundrevis av oppdiktede lidelsene som er funnet opp av psykiatere til fordel for en multimilliard-dollar psykiatrisk medisinindustri.

FAKTUM: Det anslås at 50 % av alle amerikanere som begår selvmord tar psykofarmaka.

NEDLASTINGER