Kapittel 4: «Eksperimentet»

Det fullstendige fraværet av noen vitenskapelig test for å bekrefte en diagnose, stopper ikke psykiatere i å utføre kliniske prøver med farlige medikamenter.

Ingen laboratorietester verifiserer eller måler noen mental forstyrrelser. Men det er mye penger på spill. Forskning i psykofarmaka er ytterst subjektivt og fylt med manipulering. Det er på grunnlag av slik ensidig forskning, at psykofarmaka med potensielt dødelige bivirkninger rutinemessigt godkjennes av paneler fra Food and Drug Administration (FDA), til livsvarig bruk av den intetanende borger.

Men eksperimentet slutter ikke der. Ytterligere forsøk med psykofarmaka utnytter oppdiktede forstyrrelser i DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) for å håve inn enda mer profitt ved å sikte seg inn etter de mest uskyldige av alle – barna våre.

Med enorme mengder av penger på spill har forsøk med psykofarmaka på barn løpt løpsk, med 323 igangsatte eller ferdiggjorte undersøkelser.

NEDLASTINGER