Informasjonsark og rapporter

Klikk her for å hente informasjonsark og rapporter om problemer om alt fra alternativer til mental helse-behandling og internasjonale advarsler om psykiatrisk medisin til psykiatrisk svindel og misbruk.

INTERESSEKONFLIKTER

Texas Medisin Algoritme Prosjekt: Allen Jones anmelder leger.

Allen Jones, en tidligere forsker fra Commonwealth of Pennsylvania, Generalinspektørens kontor, Kontoret for spesielle undersøkelser, avslører den farmasøytisk-psykiatriske sammensvergelsen for å pushe psykofarmaka og øke forsikringsomkostningene.

CBS «48 timer» – et talerør for psykiatri/farmasi-juntaen

Det er ikke merkelig at CBS’ «48 timer»-show hevdet at «schizofreni» var en fysisk basert mental «sykdom» som krever svekkende antipsykotika – CBS mottar nesten 600 millioner dollar årlig i reklameinntekter fra medikamentfirmaer, og antipsykotika som fremstilles av CBS’ sponsorer er meget profitable.

DIAGNOSTISK BLØFF

Psykiatere kan ikke forutsi, behandle eller helbrede voldelig atferd

Ifølge deres egen innrømmelse kan ikke psykiatere forutsi farlighet. De skriver ofte ut voldelige pasienter fra institusjoner og hevder at de ikke utgjør en trussel mot andre, eller gir dem privilegier slik at man kan redusere sikkerhetsforanstaltningene. Ifølge American Psychiatric Associations egen Diagnostiske og Statistiske håndbok for mentale forstyrrelser, er håndboken i juridisk øyemed «ikke tilstrekkelig til å fastslå eksistensen av en ’mental forstyrrelse’, ’mentalt handicap’, ’sinnssykdom’ eller ’mental defekt’ med hensyn til kompetanse, strafferettslig ansvar eller handicap. Les mer i denne rapporten.

Å skylde på hjernen: «Kjemisk ubalanse»-svindelen

Grunnlaget for psykiatriens nåværende sykdomsmodell er teorien om at en hjernebasert kjemisk ubalanse forårsaker mental lidelse. Men dr. Mark Graff, formannen for offentlige anliggender i Den amerikanske psykiatriske assosiasjonen, sa at denne teorien «mest sannsynlig kom fra legemiddelindustrien». Hans støtte, dr. Steven Sharfstein, tidligere APA president, var etter press fra mediene nødt til å innrømme at det «ikke finnes noen ren laboratorie-test» til å måle en kjemisk ubalanse i hjernen. Dette er et kort sammendrag av teorien bak den «kjemiske ubalanse»-svindelen, med kommentarer fra eksperter som viser at det er falskt.

Leges åpent brev til regjeringen

Hvor bekymrede bør vi være over rapporter om at mental lidelse er blitt en epidemi som rammer en ut av fire mennesker i verden i dag? Ifølge kilden til disse alarmerende rapportene – den psykiatriske industrien – truer mental lidelse med å oppsluke oss alle, og kan kun kontrolleres ved en øyeblikkelig og massiv økning i finansieringen. Dette brevet fra leger er forordet til en CCHR-brosjyre om den «mental lidelse»-krisen skapt av psykiatere.

Global sykdomsbyrde

For å flankere den hurtige utviklingen av psykiatriens Diagnostisk og statistisk håndbok for mentale forstyrrelser, skapte Lewis Judd, lederen av National Institute of Mental Health (NIMH) fra 1987 til 1990, den psykiatriske markedsføringsstrategien. Den ble døpt «Hjernens tiår» og ble skrevet inn i Amerikas grunnlov med en kunngjøring fra presidenten. Siden da er uttrykk som «hjerneforstyrrelse som kan behandles», «ingen-feil hjernesykdom» og «kjemisk ubalanse i hjernen» blitt markedsført. Denne rapporten viser hvordan den globale sykdomsbyrden, når det dreier seg om «mentale forstyrrelser», er svindel.

Forårsaker sinnssykdom kriminalitet? av Thomas S. Szasz, MD

Denne artikkelen av dr. Thomas Szasz er gjenopptrykt med godkjennelse fra Sheldon Richman, Editor, Ideas on Liberty, som er utgitt av Stiftelsen for økonomisk utdannelse (The Foundation for Economic Education), Irvington-on-Hudson, NY 10533.

ADVARSLER OM MEDISIN

Antallet av selvmord blant ungdom er ikke på grunn av advarselsmerkene

Tilskyndet av psykiatere med sine egne særinteresser i farmasøytiske salg, har media gitt skylden for stigningen i barns selvmord til advarselsmerkene på antidepressiva. Det var fullstendig falskt, og denne rapporten gir detaljene om hvorfor.

Anatomien i en epidemi: Psykiatriske stoffer og den forbløffende økningen av mental lidelse i Amerika (Anatomy of an Epidemic: Psychiatric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Illness in America), av Robert Whitaker

Denne artikkelen undersøker hvordan det i de siste femti årene har vært en overraskende økning av alvorlige psykiske lidelser i USA. En gjennomgang av den vitenskapelige litteraturen avslører at det er mønsteret vårt med å ta seg av mennesker ved bruk av stoff som gir næring til denne epidemien. Legemidlene øker sannsynligheten for at en person blir kronisk syk, og de fører til nye og mer alvorlige psykiatriske symptomer i en betydelig prosentdel av pasientene.

INSTITUSJONELT MISBRUK

Psykiatrisk misbruk i staten New York

Rapporten omfatter: dødsfall, misbruk, kriminalitet (inkludert massiv svindel i New York), mishandling av pasienter (inkludert en sak om ufrivillig innleggelse som tar for seg spørsmålet om psykiateres manglende evne til å bestemme farlighet), folk som har rømt fra psykiatrien og som forårsaker ødeleggelse, samt psykiatriske eksperimenter i New York.

Mentalhelseerklæringen om menneskerettigheter

CCHRs Mentalhelseerklæringen om menneskerettigheter formulerer de førende prinsippene for CCHR og standardene som psykiatriens krenkelser av menneskerettigheter ubønnhørlig blir undersøkt og avslørt mot. Den har blitt brukt til å avsløre institusjonelt misbruk, og den skisserer hvordan det skal reformeres.

LIKHET I MENTAL HELSE

Økning av forsikringsomkostninger

Ifølge psykiateren Sander Breiner, i Psychiatric Times, saksøkes nesten 40 prosent av psykiaterne i USA for pliktforsømmelse i løpet av karrieren sin. Dette kan ha en innvirkning på utgiftene til allminnelig medisin. I en rapport med tittelen «Forsikring av medisinsk feilbehandling», utgitt av Insurance Information Institute, står det: «Mange forsikringsselskaper har trappet ned eksponeringen sin på markedet for medisinsk feilbehandling, og i noen tilfeller forlatt markedet helt.»

MENTALHELSESCREENING

Mentalhelsescreening i skoler fører til farlig medisinering av barn

I 2003 anbefalte en rapport til den amerikanske regjering om «behandling av mentalt syke», at alle 52 millioner amerikanske skolebarn skal gjennomgå screening for «mentale lidelser». Rapporten hevdet – uten en skygge av vitenskapelig dokumentasjon – at «tidlig oppdagelse av, vurdering og tilknytning til behandling» kan «forebygge forverringen av mentale helseproblemer ...» I dag blir disse anbefalingene satt i kraft, stat for stat. Lær sannheten og slå tilbake.

Rutherford saksøker skolen i Indiana for mentalhelsescreening uten samtykke, utgitt av Nisha Mohammed ved Rutherford Institute

South Bend, Indiana – advokatene for Rutherford-instituttet har innlevert et saksanlegg i US District Court for Northern District of Indiana på vegne av en familie i Indiana hvis 15-årige datter, Chelsea Rhoades, ble utsatt for screening. Hvis du ønsker å beskytte barnet ditt mot psykiatrisk screening på skolen, er denne artikkelen verdt å lese.

PSYKIATRISK BEDRAGERI

Mentalhelsesvindel: Store penger

To uniformerte sikkerhetsvakter fra Texas i USA kjørte i 1991 opp på siden av den 14-årige Jeramy Harrel i patruljevognen sin. De tok ham deretter – mot hans vilje og på tross av morens protester – til et privat psykiatrisk sykehus, eid av Psychiatric Institutes of America (PIA), et datterselskap av National Medical Enterprises (NME). Psykiateren dr. Mark Bowlan og en representant fra barnevernet – som aldri hadde snakket med Jeramy eller foreldrene hans – hadde innlevert en anmodning til retten om å tilbakeholde gutten da de påstod at han var «stoffmisbruker» og at besteforeldrene hans hadde mishandlet ham fysisk. Les denne historien og lær mer om den ulovlige praksisen med å «fiske etter pasienter».

Det amerikanske forsikringsselskapet Blue Cross & Blue Shield United, rapporterer at det er like mange former for svindel med sykeforsikring som «en kriminell person kan finne på».

Dette informasjonsarket gir bare et lite utsnitt av dommene.

PSYKOLOGI

«Vitenskapen» uten sjel

Et av de vesentlige problemene med psykologi er tilliten dens til psykiatriske eller biologiske atferdsmodeller – noe som er langt fra grunnlaget dens. En gang, tidlig, fulgte psykologi filosofi og betydde egentlig studiet av sjelen – psyche (sjel) og ologi (studiet av). Den generelle tanken var at sinnet og kroppen var atskilte enheter. Derfor ble hver mann og kvinne betraktet som en kombinasjon av sjel, sinn og materie. Her gir vi en kort avhandling om psykologiens opprinnelse.

SKOLESKYTINGER

Liste over nylige skole- og tenåringsskyteepisoder

Gjerningsmennene i de siste tenårings/skole-skyteepisodene var under påvirkning av psykiatriske stoffer, og det resulterte i 54 drepte og 105 sårede.

LØSNINGER

Utvalget om kvakksalveri skjuler spredning av psykofarmaka

I 1963–1974 satt Den amerikanske medisinske assosiasjonens utvalg om kvakksalvere seg fore å diskreditere kiropraktorer, med AMA som oppfordret medlemmene sine til å gi «sin fulle støtte til det fortsatte kraftige angrepet på medisinsk kvakksalveri og opplæringsprogrammet om kulten kiropraktikk». AMA anbefalte at kongressen skulle utelukke betaling for kiropraktiske-tjenester fra forsikringen. Denne rapporten viser hvordan psykiatere, i sammensvergelse med AMA, forsøkte å diskreditere alternative behandlingsmetoder som ikke brukte stoff, noe som vil nekte pasienter retten til å bli fullt informert om alle tilgjengelige muligheter.

Løsninger for bedre mental helse

Folk har problemer i livet, noen ganger meget alvorlige. Mentale vanskeligheter eksisterer, folks håp og drømmer kan bli knust og metodene deres til å løse dette kan slå feil. Men med en slik utbredt bruk av sinns- og personlighetsendrende, fysisk skadelige, psykiatriske stoffer, helbreder ikke psykiatere, de skaper i stedet misbrukere og livstidspasienter. Selv om CCHR ikke gir medisinsk rådgivning, gir denne rapporten opplysninger om alternative muligheter anbefalt av leger.

Alle dokumentene krever Adobe Acrobat Reader, som er gratis tilgjengelig ved å klikke her.

NEDLASTINGER