Diagnostisk & statistisk manual: Psykiatriens mest dødbringende svindel

En omhyggelig utarbeidet pseudovitenskapelig svindel ...

Den er 943 sider lang og lister opp 374 mentale «forstyrrelser».

Den danner grunnlaget for listen av psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser i Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer, som brukes over hele verden.

Og selv om den veier mindre enn 2,5 kg, gjennomsyrer dens innflytelse alle deler av det moderne samfunn: våre regjeringer, våre domstoler, våre militære styrker, våre massemedier og våre skoler.

Ved å bruke den, kan psykiatere påtvinge psykiatrisk medisinering, ta besittelse av dine barn og til og med ta fra deg dine mest dyrebare personlige friheter.

Det er psykiatriens Diagnostisk og statistisk manual over mentale forstyrrelser, og det er en maskin som driver en psykiatrisk industri på 330 milliarder dollar.

Men finnes det noe bevis bak DSM? Eller er den ikke mer enn en omhyggelig utarbeidet pseudovitenskapelig svindel?

Fra produsentene av de prisvinnende dokumentarfilmene Et dødelig levebrød, Markedsføringen av galskap og Dødsgalt kommer den sjokkerende sannheten bak psykiatriens mest dødbringende svindel.

NEDLASTINGER