Kapittel 7: Markedsføring til leger

LETTVINTE SALGSKNEP

Hvordan kunne psykiaterne og legemiddelindustrien overtale millioner av leger til å skrive ut kraftige psykoaktive midler til hundre millioner mennesker?

Indoktrineringen av leger begynner på legekonferanser – konferanser som ofte er betalt av legemiddelselskapene.

Respektable tidsskrifter utgir også undersøkelser skrevet av medikamentfirmaenes ghostwritere, som falskt tilskrives fremstående psykiatere som får penger for å sette navnet sitt på dem.

Legemiddelindustrien bruker nå $ 22 milliarder i året på markedsføring til leger for å øke reseptutskrivingen – hele 90 % av markedsføringsbudsjettet deres.

Som et resultat deler legestanden verden over ut psykofarmaka, fordi de har blitt forsikret om at det er trygt og nødvendig av «ekspertene» på området – psykiaterne.

Men psykiatere og de farmasøytiske selskapene fant ut at reklame overfor leger ikke var nok.

Hvordan kunne de nå den delen av befolkningen de ville nå – brukerne – og få dem inn på legekontoret for å kreve å få medikamentene?

NEDLASTINGER