Kapittel 10: Massiv markedsføring

PÅ TIDE MED DIN ÅRLIGE SJEKK

Psykiatere insisterer på at universell mentalhelsescreening ville være et gode for alle.

I dag er drømmen deres i ferd med å gå i oppfyllelse, med en rådgivergruppe for presidenten kjent som Den nye frihetskommisjonen for mental sunnhet, som legger planer om å screene store deler av det amerikanske samfunnet for tegn på mentale lidelser.

For mange er imidlertid mentalhelsescreening allerede en realitet. Fosterbarn blir rutinemessig screenet og gitt medikamenter. Det blir også menn og kvinner i uniform.

Og det er allerede planer på plass om å screene og muligens medisinere gravide kvinner og dermed deres ufødte barn.

For å iverksette denne medisineringen, har psykiatere og forskere, finansiert av forskjellige farmasøytiske selskaper, skapt et trinnvis flytskjema som krever de nyeste og dyreste psykiatriske midlene til pasienter med psykiske problemer – og hvis det ikke virker, elektrosjokkterapi.

Med alt dette på plass, hva skjer med pasientene når de er diagnostisert og levert til den psykotrope medikamenteringsmaskinen?

NEDLASTINGER