Kapittel 11: Legen min fortalte meg det aldri

HVA PSYKOTROPE MIDLER EGENTLIG GJØR

Selv om psykotrope midler selges som «sikre og effektive» av psykiatere og legemiddelselskaper, ser vi en drastisk økning i rapporterte bivirkninger fra forbrukerne.

Hos barn ser vi fedme, hjerteproblemer og sukkersyke. Hos gravide kvinner er det nesten en tredobling av risikoen for alvorlige fødselsskader. Og hos eldre er det en drastisk reduksjon i levealderen.

Kanskje det mest alvorlige av alt dette er den betydelige risikoen for voldelig atferd, inkludert selvmord. Når man først har begynt med antidepressiva, stiger selvmordsraten fra 11 av 100 000 personer til 718 – over 65 ganger flere.

Og det finnes rikelig med bevis på at hvis du ikke får de kortsiktige bivirkningene, får du de langsiktige.

Den meget virkelige muligheten for betydelige bivirkninger på lang og kort sikt burde få alle som overveier å ta psykotrope midler, til å tenke seg meget godt om.

Men hva med de som allerede tar dem, som ikke kan slutte med dem uansett hvor hardt de prøver?

NEDLASTINGER