Et budskap fra presidenten

Snesevis av foreldre nektes retten til å velge den undervisningsformen deres barn skal ha, de tvinges til å gi bevissthetsendrende psykiatriske stoff, eller tvinges til å la sine barn undergå obligatorisk «screening» for mentale forstyrrelser som det ikke finnes noen vitenskapelig bevis for.

Imidlertid, gjennom CCHRs arbeid:

 • I USA har det blitt vedtatt lover som forbyr bruk av elektrosjokk og psykokirurgi på barn.
 • Lovgivning er blitt vedtatt i Piemonte, Italia, som forbyr bruken av elektrosjokk på barn, eldre og gravide kvinner.
 • Lover om informert samtykke ved behandling har blitt vedtatt, og det reduserer dermed antallet mennesker som utsettes for elektrosjokk.
 • Dyp søvn-terapi – en dødelig kombinasjon av medikamenter og elektrosjokk – har blitt forbudt i Australia, hvor den var skyld i minst 48 dødsfall.
 • En amerikansk lov har blitt vedtatt, som forbyr barn å bli tvunget til å ta psykiatrisk stoff som en forutsetning for å få utdannelse.
 • I flere land har det blitt innført føderale lover og bestemmelser mot bruk av fysiske tvangsmetoder.
 • Det er vedtatt lovgivning som fastslår at psykiatrisk voldtekt av pasienter behandles i strafferettssystemet.
 • Det er blitt skapt rettslig presedens som sikrer at pasientene som har blitt mishandlet av psykiatere, har rett til å anlegge sak ved en sivildomstol, og skal få erstatning for den skadelige psykiatriske behandlingen de har vært utsatt for.
 • Tusenvis av borgere har blitt reddet fra ulovlig innesperring eller ulovlig forvaring, og pasienter har fått tilbake sine juridiske og sivile rettigheter.  

Mental helse kan skapes, men bare gjennom:

 • Effektiv mental-helbredelse levert i en rolig atmosfære, karakterisert ved toleranse, trygghet, sikkerhet og respekt for folks rettigheter.
 • Ved å gjenopprette enkeltpersoners personlige styrke, evner, kompetanse, tillit, stabilitet, ansvarlighet og åndelige velbefinnende.
 • Bruk av høyt utdannede, etiske behandlere, som primært har forpliktet seg til sine pasienters og sine pasienters familiers velbefinnende, og ikke økonomisk vinning.

Denne beskrivelsen har ingen likhet med mental behandling i dagens psykiatri. Psykiatrien frembringer ikke mental helse, men snarere dårlig mental helse og millioner av ødelagte liv.

Hos CCHR arbeider vi på å bidra til et miljø med mental helbredelse som er basert på menneskelig verdighet og anstendighet. Som et resultat av våre anstrengelser, har millioner unngått å bli herjet med gjennom psykiatrisk behandling.

Vi byr deg velkommen til nettsiden vår og håper at du vil benytte deg av denne muligheten til å bedre sikre fremtiden for dine kjære, dine venner og deg selv.

Med vennlig hilsen

Jan Eastgate
President for
Citizens Commission on
Human Rights International

Jan Eastgate har undersøkt psykiatriske misbrukssaker i mer enn tretti år. Politikere, advokater, psykologer, og borgerrettighetsforkjempere har beskrevet henne som en «utrettelig bannerfører» og en person med «enorm besluttsomhet og mot, som har utført et bemerkelsesverdig stykke arbeid».  I hjemlandet sitt, Australia, var Eastgate med på å få istand en Royal Commission (høyeste nivå av regjeringsundersøkelse) om dyp søvn-behandling, en dødelig psykiatrisk praksis som benyttet en kraftig cocktail av medikamenter og elektrosjokk. Regjeringen forbød denne praksisen og hundrevis av pasienter fikk erstatning. Med adresse i Los Angeles i CCHRs internasjonale hovedkvarter i mer enn femten år, har Eastgate personlig foretatt undersøkelser og inspeksjoner av psykiatriske fasiliteter og forhold i Republikken Tsjekkia, Danmark, Hellas, Tyskland, New Zealand, Sør-Afrika, Russland og USA.

NEDLASTINGER