Kapittel 4: Psykiatri: Mennene bak holocaust

Nazistene drepte millioner av mennesker. Rettferdiggjørelsen deres var psykiatrien og psykologiens teori om eugenikk – at visse mennesker var underlegne og burde utryddes, og at den typen mennesker burde fjernes fra rasen gjennom rasehygiene. Opphavsmennene til holocaust ble aldri stilt for retten.

NEDLASTINGER