TILTAK DU KAN IVERKSETTE

Den tiltagende suksessen med CCHRs kampanje for å gjenopprette menneskerettigheter og verdighet innen feltet psykisk helse, skyldes i ikke liten grad de mange bidragene som har kommet fra engasjerte borgere, yrkesutøvere, forbrukere, grupper og organisasjoner som bistår i dens aksjoner i en global skala. Under er skrittene du kan ta som vil gjøre en forskjell.

1. BESKYTT ANDRE MOT PSYKIATRISKE OVERGREP: Del denne dokumentarfilmen med venner, kollegaer og andre som har blitt ofre i det psykiatriske systemet. Gå inn på cchr.no/vets for mer informasjon om hva soldater og veteraner kan gjøre for å beskytte seg selv og andre.

2. RAPPORTER KRIMINELLE OG ALLE ANDRE PSYKIATRISKE MISLIGHETER: Hvis du eller en kollega, et familiemedlem eller en venn kjenner til kriminelle psykiatriske overgrep, kan du rapportere den ansvarlige psykiateren for forbrytelsen (for eksempel: legemsfornærmelse, kriminell uaktsomhet, frihetsberøvelse eller svindel) ved å kontakte lovens håndhevere. Du kan også finne Rapportskjema for psykiatrisk overgrep online på www.cchr.no/take-action/report-psychiatric-abuse Hvis det ikke er bevis nok for kriminelt overgrep, kan du også sende inn en sivil klage til Statens helsetilsyn som undersøker og rettsforfølger der det er medisinsk tjenestefeil og forsømmelighet. Hvis du er i de væpnede styrker eller er veteran, og den psykiateren som har forbrutt seg, er militært personell, bør du henvende deg til Forsvarets sanitet angående kanaler å rette en kriminell eller sivil klage gjennom. Send en kopi av klagen din til CCHR Internasjonalt på contact@cchr.org.

3. DANN STØTTEGRUPPER: Dann grupper eller hjelp andre grupper av veteraner som har blitt diagnostisert med PTSD eller en annen «psykisk forstyrrelse» og hjelp hverandre, under medisinsk (ikke-psykiatrisk) tilsyn, med å slutte med psykiatriske medikamenter. Forsøk aldri å gjøre dette uten legetilsyn. Gå inn på www.cchrint.org/psychdrugdangers for å få informasjon fra denne unike databasen om de farlige bivirkninger fra disse medikamentene og informer andre om denne servicen. Du kan også gå inn på www.cchrint.org/alternatives for å få informasjon om alternative metoder.

4. OPPLYS OM NEGATIVE BIVIRKNINGER: Selv om veteraner, soldater i aktiv tjeneste, deres familie eller venner bør opplyse legen sin om alle negative virkninger ved psykofarmaka, bør de også rapportere dem direkte til Statens helsetilsyn. Det er bare gjennom å rapportere alle negative virkninger at de fulle farene fra psykiatriske medikamenter kan komme frem i lyset. I Norge, gå til: http://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/ og anmeld disse skadelige virkningene eller gå inn på www.cchrint.org/psychdrugdangers og få mer informasjon om disse medikamentene.

5. ANMELD PSYKIATRISKE EKSPERIMENTER ELLER SKADER: Gå overhodet ikke med på å delta i psykiatriske eksperimenter da disse ofte kan være fysisk skadelige. Mange av dem er foreskrevet for å behandle en «diagnose» som psykiatere ikke fysisk kan bevise. Vær for eksempel på vakt overfor enhver form for behandling som griper inn i hjernen, som f.eks. behandling som fremkaller kramper med elektrisitet (elektrosjokk eller ECT), Dyp hjerne-stimulering (DBS), Vagusnerve-stimulering (VNS), Transkranial magnetisk stimulering (TMS), Repetitiv transkranial magnetisk stimulering (rTMS) og andre. Disse blir ofte anbefalt når andre psykiatriske behandlinger har slått feil. Men feilen ligger ikke hos pasienten – han er ikke «behandlings-resistent». Feilen ligger hos psykiateren som ikke kan diagnostisere. Rapporter slike behandlinger til CCHR: e-post contact@cchr.org.

6. TA JURIDISK SKRITT: Ofre for psykiatriske overgrep og deres familier kan anlegge sak mot psykiateren som er skyldig i feildiagnostisering og foreskriving av medikamenter som har skadet dem, eller for andre relevante juridiske søksmål. Du vil muligens ha lovhjemmel for skadeserstatning fra psykiateren. I så tilfelle bør du kontakte en advokat. Du kan også kontakte CCHR på contact@cchr.org for å få mer informasjon om dette.

7. FOR PEDAGOGER ELLER SEMINARLEDERE: Du kan holde seminarer og opplyse andre om farene ved psykofarmaka, ved hjelp av en gratis Undervisningspakke om Fienden i det skjulte. Pakken, som kommer med en utdannnelsesveiledning og Fienden i det skjulte dokumentarfilm, gir enkle instruksjoner om å holde profesjonelle og effektive seminarer.

8. DISTRIBUER CCHRs DOKUMENTARER: Skaff deg CCHRs opplæringsdokumentarer og distribuer den til andre. Disse filmene har vunnet priser for høy kvalitet og de har opplyst millioner av mennesker rundt om i verden om faren ved psykiatriske diagnoser og deres medikamenter og skadelige behandlinger, som alt sammen savner den vitenskapelige standarden andre disipliner innen legevitenskapen har.

9. BESØK CCHR-MUSEET: Museet «Psychiatry: An Industry of Death» («Psykiatri: En dødsindustri») ligger i CCHRs internasjonale hovedkvarter på Sunset Boulevard nr. 6616, Los Angeles, CA 90028. Her presenteres en for faktaene om en profittdreven, ofte korrupt og brutal industri som alt for ofte etterlater død og ødeleggelser i kjølvannet sitt. Ring i forveien for å arrangere omvisninger for studenter/elever. Besøkende er velkomne – sju dager i uken. Gratis adgang og parkering. Ring på 1-800-869-2247 for mer informasjon. Du kan dra på en on-line rundtur gjennom: Industry of Death Museum online, som er en full 3D-rundtur med alle audiovisuelle presentasjoner. Gå inn på cchr.no/museum.

10. STØTT SAKEN: Det er gjennom medlemskap og bidrag at CCHR er i stand til å gi gratis service til offentligheten og utføre informasjonskampanjer. CCHR er en ideell organisasjon, utelukkende viet utryddelsen av psykiatriske overgrep i alle områder av samfunnet. Ved å gi et bidrag (skattefradragsberettiget i USA) til CCHR, støtter du den mest målrettede og effektive menneskerettighetsorganisasjonen som i dag kjemper for reformer innen feltet psykisk helse. Besøk cchrint.org/cchrint-donate.

NEDLASTINGER