14. CCHR: Arbeider for å virkeliggjøre menneskerettighetene

Psykiatere opptrer utenfor loven – sperrer mennesker inne uten rettssak, fratar dem menneskerettene deres mens de påtvinger uønskede behandlinger. Citizens Commission on Human Rights har avslørt, kjempet mot og vunnet mot psykiatriens overtredelser i over 60 år.

NEDLASTINGER