Kapittel 2: Psykiatriens opprinnelse

Fra begynnelsen på 1700-tallet har psykiatere tjent penger på menneskelig lidelse gjennom innesperring, frihetsberøvelse og å isolere mennesker med mentale problemer på institusjoner.
NEDLASTINGER