Kapittel 6: Sovjetisk psykiatri

Mennesker kjemper og dør for retten til å snakke og handle fritt. Psykiatri sammensverget seg med de som satt med makten i det kommunistiske Russland, for å frata politiske avvikere rettighetene sine, og for å definere deres «søken etter rettferdighet» som en mental forstyrrelse for å rettferdiggjøre at de ble sperret inne.
NEDLASTINGER