MEDISINERING AV MILITÆRET – ØKONOMISK GEVINST FRA POSTTRAUMATISK STRESSLIDELSE

På eller utenfor krigsskueplassen blir stressede og krigstrette menn og kvinner som enten har gjort sin tjeneste eller som tjenestegjør i militæret nå, utsatt for emosjonelle skader. Det har vært et kjent problem i århundrer hvor soldater har lidd av fangst, søvnløshet, mareritt, stress og depresjon. Men i dag blir disse normale reaksjonene på krigens fysiske og følelsesmessige strabaser mer enn noensinne klassifisert som en «mental lidelse» kalt «posttraumatisk stresslidelse».

Det er ikke lenge siden at krigstraumer ble behandlet med barmhjertighet, forståelse og kjærlighet. Men i dag er villigheten til å vise medfølelse med krigeren og lytte til hans opplevelser blitt erstattet med en psykiatrisk «quick-fix» ta-en-pille mentalitet som bruker antidepressiva, antipsykotiske medikamenter og stimulerende, beroligende eller angstdempende medikamenter.

Disse kjemiske substansene kan imidlertid gi skadelige resultater, og akkumulert bevismateriale påviser at den konstant økende bruken av psykiatriske medikamenter kan være en årsak til en epidemi av selvmord og uforklarlige dødsfall i militæret.

Fra 2001 til 2009 steg antallet selvmord i hæren mer enn 150 % mens ordinering av psykiatriske medikamenter steg med 76 % i samme periode. Disse sterkt stigende statistikkene kan ikke tilskrives krigens redsler da 85 % av selvmordstilfellene aldri hadde vært i kamp. Det peker på at diagnosen posttraumatisk stresslidelse blir bredt tildelt både til dem som er i tjeneste og veteraner for å rettferdiggjøre å sette flere og flere av dem på en cocktail av ordinerte sinnsforandrende medikamenter som de aldri blir fri fra.

Dokumentarfilmen Fienden i det skjulte: Psykiatriens fordekte agenda er blitt laget for å være til hjelp for soldater i tjeneste, veteraner og deres familier. Den gir seerne informasjoner som den psykiatriske legemiddelindustrien ikke ønsker å avsløre. Den publiseres her ikke bare for våre soldater, men gis også til myndigheter og militære ledere som prøver å forstå hvordan milliarder av dollar til psykisk sunnhet i den grad har sviktet vårt militære personell.

NEDLASTINGER