PSYKIATRISKE MIDLER FORÅRSAKER SELVMORD

«Vi har aldri dopet soldatene våre i en slik grad, og dagens økning i selvmord er ikke bare noe som skjer. Hvorfor har ikke psykiatrien i det militære blitt fratatt makten over psykisk helse-tjenestene? I en hvilken som helst annen posisjon med kommandomyndighet i det militære, ville det ha blitt et skifte i lederskap.»

– oberstløytnant Bart Billings, klinisk psykolog U.S. Army Reserve, pensjonert

En soldats liv er krevende.

Du blir trent til å være på vakt, besluttsom og fokusert – og i toppform, fysisk og psykisk. Det er en nødvendighet.

Men soldater som opererer under påvirkning av psykiatriske midler gjenspeiler akkurat det motsatte.

Allikevel viser de elektroniske offisielle opptegnelsene til det militære at minst én av seks har vært på en eller annen form for psykiatrisk stoff. Dette forholdet er trolig voldsomt underdrevet, siden det ute i frontlinjene ikke blir registrert hva som blir ordinert av medisin, og hvor medisin ofte blir delt ut uten formaliteter av sanitetsoffiserer eller soldatene imellom.

Risikoene ved å ta psykotropiske stoffer har lenge vært kjent. Bare for antidepressive midler er det nå nær 100 advarsler fra tilsynsmyndigheter for legemidler fra 10 individuelle land og Den europeiske unionen, som gjør ordinerere og pasienter oppmerksomme på midlenes ugunstige virkninger, inkludert fiendtlighet, voldelig oppførsel og selvmord.

http://www.cchrint.org/psychiatric-drugs/antidepressantsideeffects

Selv om ikke noe av denne medisineringen reelt tjener verken soldaten i aktiv tjeneste eller veteranen, har det amerikanske forsvarsdepartement (DoD) og avdelingen for veteran-anliggender (VA) siden 2001 brukt nesten 2 milliarder dollar på å behandle mentale forstyrrelser. Denne forbløffende summen er ikke enestående for De forente stater: Hvert år bruker det australske departementet for veteran-anliggender 160 millioner dollar på mental helse for veteranene sine.

Likevel har anselige utgifter som disse i de væpnede styrkene rundt i verden ikke utrettet noe når det gjelder å redusere sykehusinnleggelsen relatert til problemer med psykisk helse for soldater i aktiv tjeneste. I tillegg til dette fortsetter tallene for selvmord å gå opp.

I 2012 begikk flere britiske soldater og veteraner selvmord enn det ble drept i strid. Og i det siste tiåret har det blant de australske væpnede styrkene sine ansatte dødd flere av selvmord enn i frontlinjene.

Mellom 2001 og 2009 var det i det amerikanske militæret 2100 selvmord, tre ganger så mange som tallet på soldater som døde i Afghanistan i samme periode, og halvparten så mange som alle amerikanske dødsfall i Irak. I samme periode økte militære rekvireringer av psykiatriske midler kjent for å forårsake selvmorderiske stanker og handlinger med 76 %.

Amerikanske veteraner har det enda verre. Hvert 65. minutt er det en amerikansk veteran som tar livet av seg – forskrekkende 22 om dagen.

NEDLASTINGER